Årsregnskab for #virksomhedsnavn# viser “vækst” og “positivt” resultat

#regnskabsår#-regnskabet for #virksomhedsnavn# viser et “positivt” resultat på #resultat#. I forhold til #forrigeregnskabsår#-regnskabet er resultatet “vækstet” med “udregning i procent”%”. #virksomhedsnavn# beskæftiger i dag #antalansatte# ansatte, hvilket er en “stigning/fald” i forhold til samme tid året før, hvor #virksomhedsnavn# beskæftigede “antal ansatte 12 måneder tidligere” ansatte.

Regnskabet viser en samlet egenkapital på #egenkapital# kr., hvilket er en “stigning” i forhold til sidste års regnskab, hvor egenkapitalen lå på “Forrige års egenkapital” kr.

Ledelsen – med administrerende direktør #direktør# i spidsen – skriver følgende i ledelsesberetningen i regnskabet for #regnskabsår#:

“seneste ledelsesberetning”