En ny analyse zoomer ind på udviklingen i den danske tøjbranche som optakt til Copenhagen Fashion Week. Analysen viser, at mange tøjvirksomheder i dag fremstår ganske velpolstrerede. Samtidig er virksomhederne i branchen generelt gode til at tilpasse sig nye markedsvilkår.

De danske tøjvirksomheder leverede generelt pæne regnskabsresultater i både 2021 og 2022. Siden da er væksten bremset mærkbart op på flere af branchens vigtigste markeder, hvilket nok kan aflæses på mange af de 2023-regnskaber, der vil blive offentliggjort i de kommende måneder. Mange tøjvirksomheder er dog godt rustet til at håndtere en periode med lavere efterspørgsel, viser en ny analyse fra Sydbank.

De danske tøjvirksomheder er i fin form, men branchen kom ikke helt så prangende ud af 2022 som 2021, der var et rekordår for branchen. Det viser Sydbanks analyse af regnskaberne fra over 400 tøjvirksomheder. 67 procent af landets tøjvirksomheder kom ud af 2022 med sorte tal på bundlinjen. Det er et fald fra 2021, hvor hele 74 procent af virksomhederne i branchen havde overskud. Andelen af virksomhe-der med overskud er dog fortsat på linje med det historiske niveau.

Den typiske tøjvirksomhed kom ud af 2022 med et driftsresultat (EBIT) pr. ansat på 77.000 kroner. Det er et lavere resultat end året forinden, men det er højere end i perioden 2018-2020. Det er især de mellemstore virksomheder med 10-49 ansatte og større virksomheder med 50+ ansatte, der har leveret pæne resultater i både 2021 og 2022. Denne udvikling hænger formentlig sammen med, at der i disse to størrelsesgrupper er mange vel- etablerede virksomheder med stærke brands, der har formået at udnytte det opsving, der har været i perioden.

Fremgang i overskudsgraden
De pæne driftsresultater kan også aflæses på udviklingen i tøjvirksomhedernes overskudsgrad. Hos den typiske virksomhed i branchen endte overskudsgraden på lidt over seks procent i 2022. Det er lidt lavere end året forinden, men det er fortsat højere end i perioden 2018-20. Det bør bemærkes, at der er mange tøjvirksomheder, der har en størrelse, hvor de ikke er forpligtet til at offentliggøre omsætningstal. For at styrke datagrundlaget har vi derfor i vores beregninger medtaget omsætningstal, som en række erhvervskunder i branchen har indleveret til Sydbank.

Høj soliditet i branchen
De seneste par års gode regnskabsresultater betyder, at landets tøjvirksomheder i dag fremstår ganske velpolstrede. Det er i hvert fald det billede, der tegner sig, når vi ser udviklingen i soliditetsgraden, der er et godt mål for en virksomheds robusthed og evne til at modstå tab. Den typiske virksomhed i branchen kom således ud af 2022 med en soliditetsgrad på 33 procent, hvilket er lidt højere end i de foregående år.

Med en soliditetsgrad på 33 procent hos den typiske tøjvirksomhed har branchen generelt haft et godt udgangspunkt for at håndtere den svagere efterspørgsel, som mange virksomheder oplevede i løbet af 2023. På branchens vigtigste markeder udviste forbrugerne nemlig tilbageholdenhed i løbet af 2023, hvor høj inflation og stigende renter kunne mærkes i mange husholdningsbudgetter.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at branchen havde et samlet salg på 36 milliarder kroner i de ni første måneder af 2023. Det svarer til et fald på fire procent i forhold til salget i samme periode året forinden. Dermed peger tallene på, at landets tøjvirksomheder samlet set kom ud af 2023 med et lavere salg end i 2022, hvor branchen var snublende tæt på at runde et salg på 50 milliarder kroner.

Salgsdykket i de første ni måneder af 2023 dækker både over et fald i det indenlandske salg og et bredt funderet fald i tøjeksporten til branchens største eksportmarkeder.
Den faldende udvikling i branchens samlede salg peger på, at det generelt bliver mindre prangende 2023-regnskaber, som landets tøjvirksomheder kommer til at offentliggøre i de kommende måneder.

Lidt flere konkurser i branchen
I 2023 var der 16 konkurser blandt aktive tøjvirksomheder. Det er en stigning fra perioden 2020-22, hvor der var meget få konkurser i branchen.

Det stigende antal konkurser afspejler blandt andet de svagere markedsvilkår, som flere virksomheder har oplevet i Danmark og på eksportmarkerne. Derudover kan en del af stigningen skyldes et efterslæb fra coronakrisen, hvor coronalån var med til at holde nogle virksomheder kunstigt i live.

Fremadrettet kommer vi nok også til at se lidt flere konkurser end i perioden 2020-22. Vi er dog overordnet set ganske fortrøstningsfulde, når det kom- mer til udsigterne for den danske tøjbranche. Mange virksomheder fremstår velpolstrede, og virksomhederne i branchen er generelt gode til at tilpasse sig nye markedsvilkår.

Fakta om analysen fra Sydbank:
Denne analyse er baseret på regnskaber fra ca. 450 tøjvirksomheder med mindst én ansat. Der er alene set på virksomheder med branchekoden ”464210 Engroshandel med beklædning”. Det er denne branchekode, som de fleste virksomheder med egne tøjbrands er placeret i.

Foto: Unsplash