Der har været omtrent samme antal konkurser i februar som i januar 2020, men antallet af tabte job er højere.

2019 var det mest konkursramte år i ni år. Rekordmange tøjforretninger måtte dreje nøglen om, og den konkursramte omsætning var på højde med årene efter finanskrisen i 2009 og 2010.

I alt 125 tøjforretninger blev begæret konkurs i 2019, hvilket svarede til 3,2 procent af alle 3900 tøjforretninger. Detailhandlen generelt udviste den samme udvikling med et rekordhøjt antal på i alt 810 konkurser i 2019.

I februar 2020 har der i tøjbranchen og detailhandlen været 466 konkurser i faktiske tal. Heraf ramte konkurserne i alt 203 aktive virksomheder, mens de resterende 263 konkurser ramte de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har tilstrækkelig omsætning eller ansatte for at kunne defineres som aktive. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

De 203 konkurser er 1 procent færre end det antal konkurser, der var i januar 2020.

Konkurserne i februar har medført 879 tabte jobs, hvilket er 16 procent mere end i januar. 37 procent af de tabte jobs var i Region Hovedstaden, 13 procent i Region Midtjylland og 28 procent i Region Syddanmark. Regionerne Nordjylland og Sjælland stod for henholdsvis 8 og 14 procent af de tabte jobs.

I perioden fra december 2019 til februar 2020 har der været 10 procent færre konkurser end i perioden fra august til november 2019, og jobtabet var tilmed 30 procent lavere.