Kategorien ’beklædning med videre’ oplever størst salg i perioden august til september.

Der er ikke megen fremgang i den samlede detailhandel, der for perioden august til september oplever en lille stigning på blot 0,1 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

De tre områder, ’fødevarer og andre dagligvarer,’ ’beklædning med videre’ og ’andre forbrugsvarer,’ følges pænt ad, men den største stigning findes i kategorien ’beklædning med videre,’ hvor salget i september er steget med 1,1 procent. For fødevarer og andre forbrugsvarer er udviklingen i samme periode henholdsvis en stigning på 0,1 procent og et fald på 0,1 procent.

Tøjsalget oplever således fremgang i forhold til perioden juli til august, hvor salget inden for kategorien beklædning faldt med 1,1 procent.

Også i det større billede er der fremgang i tøjsalget. Sammenlignes salget af beklædning de seneste tre måneder med de foregående tre måneder, ses en stigning på 0,7 procent.