Den danske eksport af tøj, tilbehør og sko var 29 procent højere i årets første fem måneder sammenlignet med sidste år, og eksporten har dermed nået et historisk højt niveau.

19 milliarder kroner. Det er det beløb, som den danske eksport af tøj, tilbehør og sko har nået i årets første fem måneder. Det er rekord, og eksporten af dansk mode udgør dermed knap fem procent af den samlede danske vareeksport, skriver Dansk Erhverv i en nyligt udsendt analyse.

Grunden hertil skal findes i, at restriktionerne i forbindelse med coronapandemien er blevet ophævet, og at verdensøkonomien dermed har fået et opsving. I Danmark er den samlede modeeksport steget med 29 procent fra 2021 til 2022 målt på årets første fem måneder, og det betyder, at niveauet aldrig har været højere.

EU er det vigtigste danske eksportmarked, da landene her aftager 81 procent af de eksporterede danske modevarer. Tyskland er det land, der modtager mest med 28 procent af det eksporterede danske tøj, mens Polen modtager 25 procent af fodtøjseksporten, hvilket er en stigning på 20 procent siden 2021.