Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske tillidsindikator steg svagt i december 2019. Kigger man på året samlet set, er der dog en faldende tendens.

Den 7. januar 2020 offentliggjorde Danmarks Statistik nye tal for blandt andet den danske tillidsindikator.

Tallene viser, at tillidsindikatoren i Danmark steg svagt i december 2020 – dog er tendensen faldende, hvis man kigger på året samlet set. Faldet i Danmark er dog ikke nær så stort, som i eksempelvis Tyskland og USA.

På trods heraf er der stadigvæk positive tegn at spore i tallene. I november 2019 viser tallene for alle lande og unioner, at der har været en opbremsning i faldet eller en decideret stigning.

 

Konjunkturindikator er faldende i detailbranchen

I de netop offentliggjorte tal fremgår også tal for udviklingen for de sammensatte konjunkturindikatorer, som tager temperaturen på dansk erhvervsliv.

Tallene viser, at det især er gået ned ad bakke for detailhandlen. I december 2019 var konjunkturindikatoren nemlig faldet til nul, hvilket er langt fra nettotallet for detailhandlen i december 2018, som landede på 11.

Konjunkturindikatoren for detailhandlen er et gennemsnit af indikatorerne af faktisk og forventet omsætning samt lagerbeholdning, og den vægtes i opregningen efter antal ansatte.