Et nyt analysenotat fra Dansk Erhverv afslører en konstant udvikling inden for dansk eksport af beklædning og fodtøj. Udviklingen har været stigende siden 2013.

Samtlige eksporttal for 2017 er et skøn baseret på eksporttal for de første ti måneder af 2017 (jan.-okt.) sammenlignet med eksporttal for de samme måneder i 2016. 

Beklædnings- og fodtøjseksport for i alt 32,8 mia. kroner
Dansk beklædnings- og fodtøjseksport oplever en stigende udvikling, og baseret på eksporttal fra 2017 forventes det, at eksporten forsat vækster til et samlet niveau på 32,8 mia. kroner. Niveauet vil være det højeste i løbet af de sidste ti år.

Analysen fra Dansk Erhverv viser, at det er eksporten af beklædningsgenstande og tilbehør, som er drivkraften for væksten, og som følger den generelle udvikling for den samlede danske vareeksport.

Fodtøjseksporten ser derimod ud til at være faldet i 2017 sammenlignet med 2016. I 2016 landede den samlede fodtøjseksport på 3,8 mia. kroner mod 3,6 mia. kroner i 2017.

Afsætningsmarkeder
Det mest prominente afsætningsmarked er Tyskland, som aftager hele 30 procent af den danske beklædnings- og fodtøjseksport. I hælene på Tyskland kommer Sverige med 13,5 procent, og derefter Holland som aftager omkring 9,5 procent af den samlede eksport af fodtøj og beklædning.

Ovenstående tre lande udgør mere end halvdelen af den danske eksport på nævnte områder.

I den forbindelse er det også nævneværdigt, at både Frankrig og Italien har mere end fordoblet sine indkøb af dansk beklædning siden 2007. Derimod er beklædningseksporten til Finland (1 procent) og Spanien (1,2 procent) på et væsentligt lavere niveau i 2017 end for ti år siden.

Fremtid og udvikling
Den mest bemærkelsesværdige udvikling de seneste år har været fodtøjshandlen med Belgien og Spanien, som er steget med henholdsvis 36 procent og 11 procent.

Dansk Erhverv forventer, at beklædning og fodtøj vil komme til at udgøre 4,8 procent af den samlede danske vareeksport i 2017.