Detailsalget faldt fra september til oktober. Trods fremgang i flere varegrupper kompenserer det ikke for fald i andre kategorier, hvilket samlet set giver et fald i detailomsætningen, der får os ned på samme niveau, som før pandemien ramte os. 

Under pandemien blev forbruget skruet gevaldigt op for mange forbrugere. Der blev brugt ekstra mange penge på både hygge og renovering, som sjældent er set før i den danske forbrugshistorik. Den udvikling, vi har set over de seneste måneder, betyder, at detailsalget er ved at være tilbage på niveauet før pandemien. Det viser Danmarks Statistiks nye detailomsætningsindeks.

Det faldende detailsalg, vi har set siden midten af 2021, betyder, at vi nærmer os samme niveau som før Covid-19. Kigger man på forbrugerforventninger, må det formodes, at kurven fortsat vil pege nedad, da danskerne ikke forventer at bruge særligt mange penge i den kommende tid.

Beklædning er bundscorer

I den seneste måned har der været en stigning i forbrugskategorierne ‘fødevarer’ og ‘andre dagligvarer’, men det er stadig ikke nok til at gøre op for faldet i kategorierne ‘beklædning’ og ‘andre forbrugsvarer’. Det betyder, at forbrugsmønstret er spejlvendt i forhold til september måned, hvor ‘beklædning’ steg, og ‘fødevarer’ faldt.

‘Fødevarer’ og ‘andre dagligvarer steg med 0,6 procent, hvilket ikke kunne opveje tilbagegangen i kategorierne ‘beklædning’ samt ‘andre forbrugsvarer’ på henholdsvis 4,7 og 3,1 procent. Faktisk er det ‘beklædning’, der er faldet allermest sammenlignet med samme tid i 2021. Det faldt således med 18,6 procent i oktober 2022 i forhold til 2021. Zoomer man ud og kigger på det samlede detailsalg mellem oktober 2022 og 2021, ligger det 10,3 procent lavere i år.

Kilde: Danmarks Statistik

Foto: Pexels