Nedgangen i detailsalget fortsætter i marts, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er dog en stigning i salget af beklædning, og samlet set er detailsalget højere end før Covid-19.

Detailsalget i marts er, ligesom i februar, dalende. Samlet set falder det med 0,3 procent i forhold til i februar, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Samlet er detailomsætningen for første kvartal 0,9 procent lavere end fjerde kvartal 2021. Stigningen i detailhandlen i januar kunne dermed ikke opveje faldet i både februar og marts. Denne udvikling afspejles også i forbrugerforventningerne, som har været kraftigt faldende gennem de seneste måneder.

Danmarks Statistik
Detailsalget er over niveauet fra før COVID-19

Det er især et fald i kategorien ‘fødevarer og andre dagligvarer,’ der med et fald på 1,9 procent trækker den samlede detailomsætning for marts ned. Der er ellers stigninger i både kategorierne ‘beklædning mv.’ samt ‘andre forbrugsvarer’ på henholdsvis 1,8 og 0,6 procent.

Kigger man på første kvartal af 2022, er detailhandlens omsætning steget med 6,8 procent sammenlignet med samme kvartal for 2019, hvor salget ikke var påvirket af restriktioner mod Covid-19.

Varegruppen ‘andre forbrugsvarer’ har haft den største fremgang med en stigning på 11,2 procent, mens ‘beklædning mv.’ samt ‘fødevarer og andre dagligvarer’ er steget med henholdsvis 7,2 og 1,4 procent.

 

Detailsalget i marts 2022 var lavere end i marts 2021

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling, var det samlede detailsalg 10,8 procent lavere i marts 2022 end samme måned i 2021. Her steg salget af ‘beklædning mv.’ med 9,3 procent, mens ‘fødevarer og andre dagligvarer’ samt ‘andre forbrugsvarer’ faldt med henholdsvis 9,9 og 14,3 procent.

Udviklingen skal ses i lyset af de restriktioner mod Covid-19, som efter de blev ophævet, førte til en historisk fremgang i detailhandlen i marts 2021.

 

Foto: Unsplash