Webshopejere går en uforudsigelig højsæson i møde, viser en helt ny e-handelsanalyse fra Dansk Erhverv. Der er nemlig dødt løb mellem de forbrugere, som vil handle mere på nettet, og dem, som vil skrue ned. 

I september kunne vi berette om et fald i dansk e-handel for første gang nogensinde, hvilket nu også kan ses i den seneste e-handesanalyse fra Dansk Erhverv. Den viser, at andelen af forbrugere, der forventer at handle mindre, rammer præcis samme niveau, som andelen, der forventer at handle mere. Begge rammer 14 procent. Ifølge Dansk Erhverv er det første gang, at forventningerne ikke samlet set er positive, siden de begyndte at måle dem tilbage i start 2019.

”Det er ikke overraskende, at det kontinuerligt positive opsving, vi har set i e-handlen hidtil, ville flade en smule mere ud med tanke på den verdenssituation og den lave forbrugertillid, vi opererer med nu. Jeg hæfter mig dog ved, at de fleste ikke forventer at putte færre ting i kurven trods en forbrugertillid, der er helt i kulkælderen,” udtaler Niels Ralund, e-handelsdirektør i Dansk Erhverv.

Grafik: Sammenlignet med de seneste 12 måneder, forventer du så at handle mere eller mindre på internettet de næste 12 måneder?

I disse tider har de fleste erhvervsdrivende blikket stift rettet mod julehandlen og måske et pitstop på Black Friday. Forbrugernes forventninger kommer derfor på en tid, hvor de fleste nok ville drømme om forudsigelighed og ‘plejer’, men sådan bliver det ikke. Ifølge Niels Ralund bliver forbrugernes adfærd og forbrug påvirket af samfundsøkonomien og dennes udvikling, hvor renteudsving og energipris kan være afgørende faktorer.

”Vi håber på, at udsigterne til lavere energipriser får tilliden tilbage, og forbrugerne til at smide lidt flere ting i kurven,” siger Niels Ralund.

B2B-segmentet er anderledes positivt stemt overfor e-handlen. Her er det syv ud af ti erhvervskøb i årets første seks måneder, der blev foretaget på nettet, hvilket svarer til, at indkøberne handler lige så meget online nu, som de gjorde under coronakrisen.

Foto: Pexels