En status på modeeksporten

Brancheorganisationen Wear tager temperaturen på den danske modeeksport. Tallene ligger under sidste år, men er så småt kommet op i gear igen. 

Den danske modebranche har i en årrække haft en stabil vækst i eksporten af tøj. I 2019 stagnerede væksten, og med en stort set nedlukket verdenshandel i foråret 2020 som følge af Covid-19 er den danske modeeksport siden da faldet massivt.

Nye tal fra brancheorganisationen Wear viser dog, at eksporttallene så småt er på vej tilbage på 2019-niveau.

I januar og februar 2020 var udviklingen i eksporten af beklædning opadgående. I årets første måned af 2020 eksporterede modebranchen beklædning for 3,018 mia. kroner. I 2019 lå tallet på 2,972 mia. kroner. I februar 2020 endte eksporttallet på 2,745 mia. kroner mod 2,721 mia. kroner i 2019.

Men så ramte Covid-19, og modeeksporten af beklædning blev sat i stå. I marts endte eksportomsætningen af beklædning på 2,126 mia. kroner, mens den i april faldt med 1 mia. kroner til 1,227 mia. kroner. Begge tal er væsentligt lavere end eksportomsætningen i de samme måneder i 2019.

I maj og juni 2020 ligger tallene stort set på niveau med sidste år. I juli 2020 kan eksporten af beklædning ikke helt følge med tallene fra juli 2019, men i august 2020 er billedet et andet. Her ligger eksporten af beklædning i 2020 næsten på niveau med 2019: 3,521 mia. kroner i 2019 og 3,465 mia. kroner i 2020.

Kigger man på indekstallene, ligger beklædningseksporten i august 2020 på indeks 89,8 sammenlignet med samme måned sidste år.

 

Sko halter efter

De samme takter gør sig gældende i eksporten af fodtøj, der i længere tid har haft det svært – og i den grad har haltet efter eksporten af beklædning.

I januar og februar var eksporten af fodtøj ligesom beklædning stigende fra 360 mio. kroner i januar 2019 til 375 mio. kroner i januar 2020 og fra 374 mio. kroner i februar 2019 til 482 mio. kroner i februar 2020.

Men festen stoppede også for eksporten af fodtøj. I marts 2020 mistede skoeksporten mange millioner og endte på 347 mio. kroner mod 392 mio. kroner i 2019. I april 2020 var eksporten af fodtøj næsten nede og skrabe bunden med kun 146 mio. kroner mod 268  mio. kroner i 2019.

For maj, juni og juli er udviklingen opadgående, men dog langt fra 2019-tallene.

Hvad angår indekstallene, ligger eksporten af fodtøj i august på indeks 87,7 i forhold til samme måned sidste år.

 

Eksporten mangler stadig milliarder

Kaster man et blik på den samlede modeeksport fra januar til august 2020, bliver det tydeligt, at eksporten fortsat er et lille stykke vej fra 2019-niveau.

Fra januar til august 2019 lå eksportomsætningen for beklædning på 20,653 mia. kroner. Fra januar til august 2020 ligger den på 18,555 mia. kroner.

Eksporten af fodtøj lå fra januar til august 2019 på 2,855 mia. kroner, mens den i 2020 i samme periode ligger på 2,505 mia. kroner.

Samlet set var modeeksporten af beklædning og fodtøj på 23,508 mia. kroner fra januar til august 2019, mens den i 2020 i samme periode ligger på 21,060 mia. kroner.

Foto: Pexels