Ifølge Dansk Erhverv er der godt nyt om forsyningskæderne for de danske netbutikker. Færre og færre rammes af varemangel, men der er dog et par gode råd, som man bør overveje op til den nært forestående julehandel.

I løbet af det seneste år er flere online shoppere blevet ramt af beskeder som ‘udsolgt’, ‘midlertidigt utilgængelig’ eller lignende. Netbutikkerne har haft svært ved at få deres fysiske varer hjem. Såvel danske som internationale webshopindehavere har været ramt af det verdensomspændende forsyningskaos, der blev skudt i gang af skibsblokalden i Suezkanalen, efterfulgt af global pandemi og lockdown. Alt dette førte til nedlukning af havne i hele verden tillagt et eksplosivt forbrug og indkøb – i særdeleshed fra webshops – under coronakrisen. 

”Selvom det stadig påvirker en del virksomheder, og blot hver tiende kan se sig selv helt fri for fragtproblemer, så er det en positiv udvikling,” fortæller Jens Wedenborg, som arbejder med e-handel og logistik i Dansk Erhverv. Han vurdering lyder, at udviklingen faktisk skyldes en anden udfordring: Den rekordlave forbrugertillid. 

”Købelysten er mindre hos forbrugerne, og det påvirker selvfølgelig efterspørgslen, og det gør, at man kan få løst noget af den her fragtknude op.”  

En ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 37 procent af de adspurgte er ‘delvist ramt af varemangel’, mens 6 procent svarer, at de er ‘voldsomt ramt’. Det er en forbedring fra undersøgelsen i første kvartal af i år, hvor halvdelen var ‘delvist ramt’, og hver tiende var ‘voldsomt ramt’.  

Kilde: Dansk Erhverv
Husk rettidig omhu med julehandel og udsalgsvarer

Hvis du er forretningsdrivende, har du måske allerede tænkt tanken: Julehandlen er snart over os, men hvad med leveringstider og forsyningskæder?

Dansk Erhverv er ikke udelukkende positivt stemte for den nært kommende højsæsoner for køb og forbrug: Black Friday og julen.

”Hvis der bliver rigtig godt gang i salget, og vi eksempelvis ser flere nedlukninger i Kina, så kan nogle varer blive forsinket. Derfor er en god idé at begynde at overveje, hvilke varer man vil have på udsalg, og hvordan man kommunikerer eventuelle udfordringer til sine kunder. Det er rettidig omhu, som en kendt fragtmand ville sige,” siger Jens Wedenborg og fortsætter:

”Lavere efterspørgsel fører til lavere produktion, og så kan vi igen få et leveringsproblem, hvis forbrugerne lige pludselig skruer gevaldigt op for forbruget.” 

Foto: Unsplash