Eksportbarometeret faldt til 51,2 i juli måned, og sålede fortsætter den nedadgående tendens endnu en måned. Men Danske Banks eksportbarometer indikerer dog fortsat økonomisk fremgang på eksportmarkederne.

Danske Banks eksportbarometer faldt fra 52,6 i juni til 51,2 i juli, og det er der flere grunde til. Blandt andet er den tyske økonomi i tilbagegang, hvilket kan ses i det tyske PMI-indeks, der er gået mærkbart tilbage i juli.

Nærlæser man tabellerne i eksportbarometret, danner der sig et mønster med fald i globale ordrer og produktion. Samtidig hører vi kontinuerligt om dårlige finansielle forhold på tværs af brancher og sektorer, hvilket også påvirker efterspørgslen. Man kunne derfor have den frygt, at det hele drøner mod afgrunden, men faktisk indikerer eksportbarometret, at der er fremgang på de danske eksportmarkeder. Derudover indikerer et PMI-tal på over 50, at der er vækst i økonomien, og selvom tallene for juli måned kun lige er over de 50, så er det stadig den rigtige side af det magiske tal.

I dag er kronen det svageste, den har været siden 2017. Dette skyldes, at også den danske rente er meget lav, hvis vi sammenligner globalt. Den svage danske krone er positiv for de danske eksportører, fordi det sænker omkostningerne ved køb af danske varer.

“Vi forventer, at eksporten i den kommende tid i højere grad vil være efterspørgselsdrevet. Det vil i mindre grad være virksomhedernes mangel på for eksempel arbejdskraft og materialer, der bremser eksporten, da en lavere global efterspørgsel også vil dæmpe efterspørgslen efter materialer og arbejdskraft,” lyder det fra senioranalytiker Bjørn Tangaa Sillemann i en pressemeddelelse.

Tysk PMI i kraftigt fald

Det tyske PMI-indeks faldt kraftigt fra 52,0 i juli til 49,3 i juni. Det er første gang siden samme juni 2020, at PMI på denne måde indikerer tysk økonomis tilbagegang. Tyskland er et af Danmarks største eksportmarkeder, så det er ikke uden grund, at der skeles til netop deres PMI, når Danske Bank laver eksportbarometer. En afmatning af tysk økonomi ville derfor være særdeles dårligt nyt for de danske eksportmuligheder. Det tyske marked er påvirket af drastiske fald i ordreindtag.

Stram kinesisk corona-politik driller stadig

Det kinesiske PMI-indeks lå for få måneder siden under 50, men hen over sommeren er det kommet på den den rigtige side af 50 igen. Den positive udvikling har i høj grad  fundet sted på grund af genåbning af samfundet. Men Kina har stadig en nultolerance for corona, hvilket betyder uforudsigelige lokale nedlukninger, hvilket påvirker både produktion og ordrer, der går væsenligt langsommere end pre-corona.

Danske Bank forventer et lavere eksportbarometer over de kommende måneder.

Hvad er PMI?
PMI står for Purchasing Managers Indeks eller på dansk indkøbschefernes indeks.
I eurozonen baserer det samlede PMI-indeks sig på svar fra 4500 virksomheder. De svarer på, hvordan det går med produktionen, ordreindgangen, antallet af ansatte, priserne og meget mere i denne måned i forhold til måneden før.
Et PMI-tal over 50 indikerer vækst i økonomien, mens et tal under 50 tyder på vækstdyk. Kilde: Børsen

Foto: Unsplash