I oktober måned stiger forbrugertilliden en smule. De indefrosne feriepenge giver danskerne øget optimisme om økonomien lige nu, men ikke på længere sigt.

Efter et par mørke måneder i begyndelsen af foråret 2020 begyndte forbrugernes syn på økonomien at være mere positiv i maj og juni 2020.

Dog faldt forventningerne igen i august og september. Nu stiger forbrugertilliden dog igen.

I oktober måned ligger forbrugertilliden på minus 6,2. Tillidsindikatoren er hermed steget en smule i forhold til september måned, hvor den lå på minus 7,4. Det oplyser Danmarks Statistik, der hver måned frigiver indikatoren, som belyser den danske befolknings syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Ifølge Danmarks Statistik skyldes den beskedne stigning i forbrugernes tillid primært en markant stigning i købelysten efter frigivelsen af de indefrosne feriepenge.

Selv om forbrugerne ikke vurderer, at det er fordelagtigt at købe større forbrugsgoder i øjeblikket, er indikatoren for dette dog steget væsentligt i forhold til september og ligger i oktober på minus 7,0.

 

Stadig under gennemsnittet

Trods den lille stigning i forbrugertilliden ligger oktober måned stadig under gennemsnittet for de seneste seks måneder, som ligger på minus 5,7.

Forbrugertilliden i oktober måned bliver holdt nede på grund af et kraftigt fald i forbrugernes forventninger til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag.

Efter en stigning i september falder indikatoren nu igen og ender på minus 7,8 i oktober måned. Danskerne har derfor ikke meget tillid til Danmarks økonomiske situation om et år.

Derimod har de danske forbrugere bedre forventninger til familiernes økonomiske situation om et år end i dag. Her ligger indikatoren på 12,0 i oktober – en smule højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder på 11,4.

Foto: Unsplash