November er begyndt at stjæle julehandlen fra december, viser udviklingen i detailhandlen de seneste år. Samtidig tager omsætningen på nettet en større og større bid af kagen i årets sidste måneder.

Historisk set har julehandlen altid hævet detailsalget i november og december. Men de seneste år er der sket en forskydning i andelen af detailsalget for de to måneder.

Tal fra Danmarks Statistiks detailomsætningsindeks viser, at decembers andel af detailomsætningen er faldet fra at udgøre 10,3 procent af årets omsætning i 2016 til 9,7 procent i 2020. I samme periode er novembers andel af detailomsætningen steget fra 8,7 procent til 9,2 procent.

Især Black Friday i november formodes at have stor indflydelse på den nye forskydning.

”Mens december stadig er årets største måned inden for detailhandel, har november over de sidste fem år fået en stigende andel af årets detailomsætning. Her spiller Black Friday givetvis en rolle,” udtaler Kari Anne Janisse Arildsen, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik

 

Internettet fylder mere i detailhandlen

Udover den nye forskydning for detailsalget i årets sidste måneder, peger Danmarks Statistik også på, at julemånederne de seneste år er blevet præget af, at detailhandlen i stigende grad rykker fra fysiske butikker over på nettet.

Tilbage i 2011 udgjorde omsætningen i fjerde kvartal hos virksomheder i branchegrupper, der udelukkende har internethandel, 4,0 procent af den samlede detailhandel. Det tal udgjorde i 2020 det dobbelte, nemlig 8,1 procent.

”Detailhandlen rykker i stigende grad handlen over på internettet i årets sidste måneder. De seneste ni år har andelen af den samlede detailhandel, der ligger hos virksomheder med udelukkende internethandel, været støt stigende. Især så vi et stort spring sidste år, hvor Covid-19 også fyldte meget i samfundet,” siger Kari Anne Janisse Arildsen.

Danmarks Statistik

 

Foto: Pexels