Forbrugertilliden falder yderligere i september. Det betyder, at danskerne ikke har tænkt sig at anskaffe sig større forbrugsgoder i øjeblikket, skriver Danmarks Statistik. 

I løbet af maj og juni 2020 begyndte forbrugernes syn på den danske økonomi at lysne efter et par mørke måneder i begyndelsen af foråret.

I august faldt forventningerne til den danske økonomi dog, og denne tendens fortsætter ind i efterårets første måned. Det vidner nye tal fra Danmarks Statistik om.

Forbrugertilliden for september ligger på minus 7,4 og er dermed faldet siden august, hvor den lå på minus 5,5. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 6,6.

“Den faldende forbrugertillid skyldes primært forbrugernes manglende købelyst samt deres vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation,” skriver Danmarks Statistik.

Ud fra undersøgelsen skriver Danmarks Statistik videre, at forbrugerne vurderer, at det lige nu ikke er fordelagtigt at anskaffe sig større forbrugsgoder. De holder altså stadigvæk godt fast på pengene.

 

Familiens økonomi bedre end sidste år

Familiernes økonomiske situation vurderes fortsat som værende bedre i dag end for bare et år siden. Indikatoren har været faldende siden juni og ligger på 2,4 i september.

Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren herfor har været negativ siden april og ligger i september på minus 33,7, hvilket er samme niveau som i efteråret 2009 i kølvandet på finanskrisen. Indikatoren er tilmed lavere end gennemsnittet for de sidste seks måneder, som ligger på minus 30,1. Om et år forventer de danske forbrugere, at landsøkonomien vil være endnu dårligere end i dag.

 

Forventer en mindre stigning i arbejdsløsheden end førhen

Det er ikke mere end en måned siden, at hjælpepakkerne ophørte. Flere har spået, at både fyringer og konkurser vil vente forude som en konsekvens heraf.

Forbrugerne forventer da også, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. I september lå indikatoren på 14,8, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 16,8. Det betyder, at forbrugerne altså forventer en lidt mindre stigning i arbejdsløsheden, end de har gjort de seneste seks måneder.

Foto: Unsplash