Forbrugerne ser sort på fremtiden. Ifølge Danmarks Statistik har forbrugertilliden aldrig har været lavere, og udsigterne til bedring er ringe.

Faktisk behøvede vi ikke at lave om i overskriften, da den nyeste analyse af forbrugertilliden udkom, for det er det samme som sidste måned – bare værre. I maj måned berettede vi om et historiske styrtdyk i forbrugernes tillid til økonomien – både den private og samfundets. Faktisk har det aldrig stået så galt til. I marts faldt den til det laveste niveau siden oktober 2008, I april faldt den yderligere og nu altså endnu en gang i juni. Sidst den lå så lavt var i sensommeren 2009, da finanskrisen raserede. Og sådan kan det blive ved, lader det til.

I juni er forbrugertilliden på minus 24,8, hvor den i maj var på minus 22,4. Danskerne tillid er således endnu engang rekordsættende lav.

Nedgangen har flere årsager, men det skyldes blandt andet, at forbrugernes vurdering af Danmarks og familiens egen økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden. Dertil kommer et fald i købelysten.

Danmarks Statistiks analyse af forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Kilde: Danmarks Statistik

Forventningerne er på 0-punktet

De nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne forventer fortsat højere priser, stigende arbejdsløshed, og at de holder igen med afskaffelse af større forbrugsgoder.

Forbrugerne oplever – på linje med virkeligheden – at priserne på nærmest alting er markant højere i år end for et år siden. Indikatoren for juni måned ligger på 63,3, hvilket er det højeste niveau nogensinde. Til sammenligning nåede indikatoren et rekordlavt niveau i sensommeren 1993, hvor den lå på minus 50.

Som en naturlig reaktion på usikre tider og høje priser vurderer forbrugererne, at det vil være ufornuftigt at anskaffe sig større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger på minus 33.

Derudover forventer danskerne, at arbejdsløsheden vil stige, og at den allerede er steget i forhold til sidste år. Indikatoren for juni ligger på 12,6.

Kilde: Danmarks Statistik
Kilde: Danmarks Statistik

 

Foto: Pexels