Stigende renter, faldende realindkomst og lav forbrugertillid smitter af på dansk økonomi, som derfor står over for en opbremsning. Nogle steder er der dog stadig fart på. 

Inflationen i Danmark er gået fra 5,4 til 7,4 procent, og den høje inflation er med til at sætte sit præg på økonomien, som bliver ramt af rentestigninger, dårligere købekraft og lav forbrugertillid. Den nyeste analyse fra Danske Bank peger derfor på reducerede forventninger til væksten i Danmark, og Danske Bank forventer på den baggrund, at arbejdsløsheden vil begynde at stige i 2023.

Imidlertid er bruttoledigheden den laveste i 48 år, der er slået dobbelt så mange ledige stillinger op i forhold til niveauet før coronakrisen, og samtidig er produktionen begrænset af mangel på materialer. Fremadrettet er der dog en nedadgående tendens i forventningerne – en tendens som vil blive forstærket af de stigende renter og omkostninger. Både i Danmark og i udlandet er usikkerheden stor, og der er en reel risiko for så stort et fald i forbruget, at det kan føre til en alvorlig krise.

Privatforbrug og prisstigninger

De seneste fem måneder er forbrugerpriserne steget på energi og fødevarer, og det har været med til at skabe den højeste inflation siden 1983. Siden er priserne inden for andre sektorer som møbelindustrien og restaurantbranchen også steget, og prisstigningerne synes at sprede sig som ringe i vandet. Danske Bank har på den baggrund nedjusteret fra en forventet vækst i privatforbruget på 2,5 procent i 2023 til en vækst på 1,3 procent.

Danskernes privatforbrug kan tilsyneladende godt klare et tilbageslag, da mange gennem de seneste år har øget deres opsparing. Den lave ledighed og lønstigninger har også været positiv for danskernes samlede indkomst. På trods af den lave forbrugertillid bruger danskerne efter alt at dømme ikke færre penge, men forbruget bliver udhulet af de stigende priser.

Forventningerne til den øgede ledighed betyder dog, at forbruget formodentlig vil falde, da danskerne i så fald vil holde mere på deres penge.

Gang i eksporten, indtil videre

Vareeksport og tjenesteeksport oplever en positiv udvikling, og turismen er begyndt at vende tilbage. Danmarks vigtigste eksportmarkeder har klaret sig igennem den seneste tid, og der er stadig ordrer i ordrebøgerne, som skal afvikles, men indgangen af nye ordrer er aftaget.

Danske Bank forventer, at det der primært kommer til at bremse eksportvirksomhedernes vækst, vil være manglende input i produktionen.