Efter måned for måned at have meldt om historisk lav forbrugertillid kommer det ikke som nogen overraskelse, at den i år samlet set er den laveste i statistikkens historie. 

Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på nuværende og fremtidige økonomiske situation. Og den er ikke god. Forbrugertilliden for december er faktisk steget en smule siden november. Nu ligger den på  minus 28,9, hvor den i november var på minus 30,4. Det er dog ikke nok til at korrigere for de historisk lave resultater, der har været gældende for hele året. Således slutter 2022 med et årsgennemsnit på minus 22,2. Det er det laveste nogensinde, siden man begyndte at måle. For at sætte det lidt i perspektiv ramte forbrugertilliden under finanskriseårene i 2008 og 2009 med årsgennemsnit på henholdsvis minus 7,7 og minus 5,0.

Kilde: Danmarks Statistik

 

Danske sortseere

Et enkelt sted i tallene fra Danmarks Statistik er der dog noget positivt at berette, omend det er meget lidt. For selvom Danmarks økonomiske situation i dag vurderes dårligere end for et år siden, så er indikatoren steget to måneder i træk og ligger nu på minus 56,5. Gennemsnittet for det seneste halve år er minus 55,0. Derudover vurderer forbrugerne fortsat, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger ved udgangen af 2022 på minus 30,9, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger højere, nemlig på minus 27,9.

Disse sorte forventninger til fremtiden hænger også sammen med forbrugernes vurderering af anskaffelse af større forbrugsgoder. Denne indikator ligger på minus 40,3.

Sidst, men ikke mindst, er det danskernes vurdering, at priserne i dag er markant højere end for et år siden, hvilket også stemmer overens med inflationstallene. Indikatoren ligger i december på 70,8, hvilket er det samme som gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 70,9.

Indikatoren for, hvordan priserne vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder, er minus 0,9. Det indikerer, at forbrugerne forventer, at priserne vil forblive nogenlunde på det samme niveau som nu. Gennemsnittet for de sidste seks måneder ligger på 10,9, så danskernes humør er da vendt en smule.

Foto: Pexels