Juni måned byder på fald i detailomsætningen inden for alle varegrupper. Samtidig kommer Danmarks Statistik med halvårsstatus på 2022: Halvårsudviklingen er mere negativ end under finanskrisen.

Det er næsten tarveligt: April måned bød på en smule positiv udvikling i detailomsætningen. Så kom maj og ødelagde den gode stemning. Og nu er juni på banen og sænker barren endnu mere. Sådan lyder meldingen i Danmarks Statistiks detailomsætningsindeks for juni 2022.

I juni faldt detailsalget med 3,2 procent sammenlignet med maj, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving samt effekten af handelsdage. Udviklingen i juni sker inden for samtlige varegruppekategorier. Fødevarer og andre dagligvarer faldt 2,4 procent, beklædning mv. faldt 3,2 procent og andre forbrugsvarer faldt 3,8 procent.

Kilde: Danmarks Statistik

Status på første halvår af 2022

For perioden januar til juni 2022 ligger mængdeindekset for detailomsætningen 2,1 procent lavere end i samme tidsrum sidste år. Det er ikke set siden 2013, at den samlede halvårsudvikling er negativ i forhold til foregående år.

Varegruppekategorien Fødevarer og andre dagligvarer trækker den samlede udvikling ned med et fald på 4,9 procent, hvis man sammenligner med første halvår 2021, hvilket er en mere negativ halvårsudvikling, end da finanskrisen var på sit højeste.

Kilde: Danmarks Statistik

Foto: Unsplash