Dansk Erhverv har i sin årlige prognose for julehandlen i danske butikker og på webshops fremsat et forsat højt niveau. Beklædning og sko forventes af stå for 9 procent af mersalget.

Dansk Erhverv laver en årlig prognose over julehandlen i danske butikker, hvor julehandlen defineres som mersalget i dansk detailhandel i julemånederne (november og december). Derudover er der også sat store forventninger til årets internetsalg.

Med gode privatøkonomiske forudsætninger, som ses i øjeblikket, forventer Dansk Erhverv, at årets julehandel kan fastholde det høje niveau fra sidste år og vil stige yderligere med cikra 0,7 mia. kroner svarende til en stigning i størrelsesordenen 5 procent. Derfor forventes det, at julehandlen i år lander på cirka 14,4 mia. kroner. Det svarer til, at mersalget i julemånederne er cirka 5.400 kr. per husstand sammenlignet med resten af året. Dansk Erhverv forventer, at detailhandel inden for beklædning og fodtøj vil lande på 1,3 mia. kroner, svarende til 9 procent.

70 procent af mersalget i forbindelse med julen finder stadig sted i december trods tendenserne for tidligere julegaveindkøb, som sker som følge af blandt andet Black Friday.

Udover detailhandlen er der rekordhøje forventninger til e-julehandlen i 2018. På baggrund af en befolkningsundersøgelse, forventer Dansk Erhverv, at 26 procent af juleindkøbene foregår via internettet. Det er hele fire procentpoint højere end i 2016, hvor Dansk Erhverv lavede en tilsvarende befolkningsundersøgelse.