2019 er det år, hvor detailhandlen med beklædning og fodtøj har opnået det ringeste omsætningsresultat i løbet af de sidste ni år – og coronakrisen gør det ikke lettere for modebranchen at få vendt udviklingen. 

Detailhandlen med beklædning og fodtøj har ikke haft sit bedste år i 2019. Det fremgår af en ny rapport fra brancheorganisationen Wear, der giver et indblik i modebranchens udvikling i forhold til omsætning, lønsum og fuldtidsansatte til og med 4. kvartal i 2019.

Den årlige omsætningsudvikling for detailhandlen med beklædning og fodtøj er i 2019 gået tilbage med to procent, hvilket er det ringeste resultat, hvis man kigger på resultaterne fra de sidste ni år. Omsætningen var lavest i 2. kvartal af 2019, hvor den lå på omkring 6,2 mia. kroner.

Udviklingen i ansatte årsværk har siden 2014 og frem til 2018 ligget stabilt på et sted mellem 15.500 og 16.000 ansatte. Siden 1. kvartal i 2019 har udviklingen dog været faldende og endte på omkring 14.800 fuldtidsansatte i slutningen af 4. kvartal i 2019.

Den årlige lønsum har fra 2009 og indtil 2019 ligget nogenlunde stabil, om end den er en smule højere i 2019 end i 2009. Helt nøjagtigt er den årlige lønsum pr. antal årsværk i modebranchen steget fra 303.500 kroner til 314.700 kroner.

 

Hvor mange skal gå konkurs før politikerne vågner op?

Modebranchen skulle dog blot på den anden side af sit ringeste omsætningsår i ni år, førend den store coronakrise ramte og gjorde tilstanden endnu værre i branchen.

Samtlige virksomheder i modebranchen befinder sig nemlig lige nu i et igangværende regnskabsår, hvor pengene mildest talt fosser ud. Tabene relaterer sig til store varelagre og debitorer, som vil skulle nedskrives ved næste regnskabsaflæggelse, da lageret er ukurant og debitorerne dubiøse. Det skriver brancheorganisationen Wear i en pressemeddelelse.

Flere store virksomheder som eksempelvis Bestseller og DK Company har allerede set sig nødsaget til at afskedige medarbejdere efter coronaudbruddet, og brancheorganisationen frygter, at tingene kan gå hen og ende meget værre end det.

Wear forudser nemlig, at de store tab vil medføre en lang række konkurser samt tab af arbejdspladser og knowhow på eksportmarkederne, som i dag er på 40 mia. kroner årligt, hvis ikke der handles på området omgående.

Derfor har brancheorganisationen nu foreslået en kompensationsmodel til afhjælpning af ovenstående skrækscenarie.

Modellen indeholder forslag om:

  • Afskrivning på varelager:

    Varer, der er leveret til en virksomhed i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2020 baseret på ordrer foretaget før den 9. marts 2020, kan nedskrives med 50 procent af engrosprisen ved førstkommende regnskabsaflæggelse med fuld kompensation. Kompensationen indsættes på virksomhedens skattekonto og vil således ikke blive udbetalt, men modregnet i kommende kildeskatter, momsbetalinger med videre fra virksomheden. Sælges varerne med gevinst, modregnes gevinsten i kompensationsbeløbet.

  • Tab på debitorer:

    Debitorer fra fakturering i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2020, som er baseret på ordrer fra kunden foretaget før den 9. marts 2020, kan nedskrives med 50 procent ved førstkommende regnskabsaflæggelse med fuld kompensation. Kompensationen indsættes ligeledes på virksomhedens skattekonto og vil således ikke blive kontant udbetalt, men modregnet i kommende kildeskatter, momsbetalinger med videre fra virksomheden. Sker der indbetaling på fordringerne med gevinst, så modregnes gevinsten i kompensationsbeløbet (årlig opgørelse).

Herudover er der også indarbejdet en række krav/værnsregler i kompensationsmodellen fra Wear:

  • Selskabet anvender et anerkendt lagersystem og debitorsystem
  • Revisorerklæring
  • Den positive skattekonto bortfalder ved ejerskifte eller konkurs
  • Der kan ikke udbetales udbytte før den positive skattekonto er udlignet