Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes købelyst er på vej tilbage – tyder det på. I april var detailomsætningen steget efter flere måneders nedgang. 

Der er sket noget, som de færreste økonomer havde forudset: Efter måneder med historiske fald i detailomsætningen, kan der nu spores en smule optimisme på danskerne Visakort. Sådan lyder meldingen i Danmarks Statistiks detailomsætningsindeks for april 2022.

I april var detailsalget 1,7 procent højere end i marts, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving samt effekten af handelsdage. Samlet er detailomsætningen for februar til april 0,2 procent lavere end de foregående tre måneder. Stigningen i detailhandlen i april kunne dermed ikke helt opveje faldene i de foregående to måneder.

Danmarks Statistik
Stigning i alle varegrupper, men tøj stiger mest

I detailsomsætningsindekset arbejdes der med tre varegrupper inden for detailhandlen. Det drejer sig om fødevarer og andre dagligvarer, beklædning mv. og andre forbrugsvarer. I alle tre varegrupper kunne der spores fremgang i april. I detailhandlen med beklædning mv. sås den største stigning på hele 7,3 procent. Andre forbrugsvarer steg med 3 procent og fødevarer og andre dagligvarer steg med 0,2 procent.

Selvom tallene kan synes små, så var prisudvikling højere end på samme tid sidste år. Det samlede detailsalg i april 2022 er steget med 1,3 procent i forhold til april 2021. Dette dækker over en stigning i salget i varegruppen beklædning mv. på 27,9 procent, mens fødevarer og andre dagligvarer steg med 3,1 procent. Andre forbrugsvarer faldt med 4,4 procent.

Danmarks Statistik

Danmarks Statistik

Foto: Unsplash