Ifølge en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv er netbutikkerne nervøse for højsæsonen på grund af de tilbageholdende forbrugere.

Det er svært at spå om, hvad der kommer til at ske i de næste måneder. Den seneste e-handelsanalyse hjalp ikke ligefrem, for her viste der sig dødt løb mellem de forbrugere, der ville vil handle mere på nettet, og dem, som vil skrue ned. Og denne noget uklare melding fra webshop-brugerne afspejler sig nu også, når man anskuer e-handlen fra detailsiden.

Netbutiksejerne er nervøse. Højsæsonen med både Black Friday og julehandlen er nært forestående, men alt er uforudsigeligt. En ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at mere end 4 ud af 10 virksomheder formoder, at omsætningen i årets sidste kvartal bliver lavere end samme periode sidste år. Knapt 25 procent har positive forventninger til perioden, mens en tredjedel vurderer, at omsætningen rammer status quo sammenlignet med 2021. De mest positivt indstillede er dem, der udelukkende har e-handel.

Siden Dansk Erhverv lancerede E-handelsbarometeret i 2019, har forventningerne aldrig været så negative som nu, men ifølge Niels Ralund, der er e-handelsdirektør i Dansk Erhverv, så er der en logisk forklaring:

”Samme periode sidste år var der corona-restriktioner og feriepenge-udbetalinger. Nu er forbrugertilliden i bund, renterne går op, og det samme gør den generelle makroøkonomiske usikkerhed. Det kan man også mærke hos netbutikkerne, og derfor er det naturligt, at de er lidt nervøse for højsæsonen.”

Kilde: Dansk Erhverv
Gode forventninger til Black Friday

Da vi ramte 2. kvartal i 2022 forventede 36 procent af virksomhederne, at de i 3. kvartal ville få et lavere salg sammenlignet med samme periode sidste år. Rykker vi et kvartal længere hen på året, så viser den nye undersøgelse, at 41 procent forventede tilgang i salget, men sådan gik det ikke.

”Vi skal huske sammenligningsgrundlaget, men tendensen er ret klar: Der er sket en opbremsning, og det smitter af på humøret og forventningerne op til Black Friday og julesalget,” siger Niels Ralund.

Og måske er virksomhedernes forventninger til 4. kvartal også påvirket af 3. kvartals opbremsning, for direkte adspurgt til Black Friday siger 75 procent af butikkerne, at de forventer, at salget bliver det samme eller mindre end sidste år. Dog er der heldigvis også optimister tilbage i branchen, men det er kun hver 6., der forventer et større salg i år. 

”Hvis vi kan ramme niveauet for Black Week 2021, så er det omstændighederne taget i betragtning flot, for der var situationen helt anderledes. Udfordringen for netbutikkerne er så, at deres udgifter er steget markant,” siger Niels Ralund og fortsætter: 

”Jeg tror ikke, at vi pludselig ser forbrugerne gå amok, men det lune vejr og de lavere energiregninger har måske givet lidt mere luft i manges privatøkonomi. Kombineret med de mange gode tilbud i perioden kan det forhåbentligt give et boost til netbutikkerne. Det bliver i alle tilfælde interessant at følge.” 

Foto: Unsplash