Antallet af konkurser i marts er det højeste siden 2019. Det stigende niveau var dog forventet, skriver økonom i en kommentar.

Danmarks Statistik opgjorde for nyligt tallene over konkurser i marts 2022. De afslører, at årets første forårsmåned bød på 242 konkurser blandt aktive virksomheder i Danmark, når der tages højde for sæson. Aktive virksomheder dækker over virksomheder med ansatte, eller virksomheder med en omsætning på mere end 1 mio. kroner.

Antallet af konkurser i marts er en del flere end i februar, som bød på 164 konkurser. Det er samtidig det højeste antal på en måned siden oktober 2019. I de tre første måneder af 2022 har der i gennemsnit været 195 konkurser om måneden, som fortsat er mindre end i årene, inden coronakrisen begyndte.

 

Forventede løft i konkurser

Forklaringen bag det lave niveau for konkurser under coronakrisen skal findes i den hurtige og massive udrulning af hjælpepakker, coronakrisens korte karakter, og at dansk økonomi ramte coronakrisen i en stærk position. Det skriver Lisette Rosenbeck Christensen, økonom ved Arbejdernes Landsbank, i en kommentar:

“Vi havde forventet at se et løft i konkurserne omkring den 1. april, hvor den første og største tilbagebetaling af coronalån ramte. Vi vurderer imidlertid ikke, at der vil komme en stor konkursbølge, da virksomhederne som helhed står stærkt. Samtidig er det ikke udelukkende negativt, da det er nødvendigt for dynamikken, at der er plads til konkurser, og konkurserne ikke holdes kunstigt nede over en lang periode.”

 

Tilbagebetaling af lån kan ramme virksomheder

Adgangen til kompensation og låneordninger hos staten har haft en betydning for de mest pressede virksomheder under coronakrisen. Dermed kan tilbagebetalingen bidrage til at øge antallet af konkurser over de kommende år, hvor de mest nødlidende virksomheder, som også havde det svært inden krisen, kan blive nødt til at kaste håndklædet i ringen.

“Skattestyrelsen har oplyst, at de har godkendt moms- og A-skattelån til cirka 48.000 virksomheder for godt 34 mia. kroner. De står til at skulle betales tilbage i 2022 og 2023. Den store og første tilbagebetaling til skatteforvaltningen fandt sted den 1. april, hvor cirka 45.000 virksomheder skal betale moms- og A-skattelån for omkring 22 mia. kroner tilbage til staten. Skattestyrelsen har tilbudt mulighed for at få en udvidet tilbagebetalingsordning på op til 24 måneder til en rente svarende til i omegnen af 8,5 procent årligt,” fortsætter Lisette Rosenbeck Christensen.

Hun bemærker desuden, at krisen i Ukraine i øjeblikket spreder usikkerhed om de fremtidige udsigter for dansk og international økonomi og giver aktuelt kraftige prisstigninger på energi, som gør det dyrere at drive virksomhed. Det kan give yderligere konkurser afhængig af, hvor hårdt økonomien i sidste ende bliver ramt.

 

Foto: Pexels