Detailsalget er så småt på vej op igen, og selvom salget af beklædning endnu en gang tog et dyk i januar, er det steget markant i forhold til samme måned sidste år. 

Efter et dyk i detailsalget i december 2021, primært på grund af restriktioner, ser det ud til at være på vej op igen. Det viser detailomsætningsindekset for årets første måned fra Danmarks Statistik.

Detailsalget steg 4,3 procent fra december 2021 til januar 2022, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Stigningen i januar er primært båret af, at salget af ‘andre forbrugsvarer’ samt ‘fødevarer og andre dagligvarer’ steg med henholdsvis 6,7 og 2,4 procent. Salget af ‘beklædning mv.’ er til gengæld faldet med 0,1 procent. Men kigger man på salget af beklædning i forhold til samme måned sidste år, er historien en helt anden.

 

Salg af beklædning på raketfart

Samlet set var detailsalget 12,9 procent højere i januar 2022 end i januar 2021, hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling. Dette skal selvfølgelig ses i lyset af, at store dele af samfundet var lukket ned i januar 2021.

Salget af ‘beklædning mv.’ er gået frem med en stigning på 108,5 procent i forhold til samme måned sidste år, mens salget af ‘andre forbrugsvarer’ var 21,4 procent højere.

 

Danmarks Statistik

 

Foto: Unsplash