Den samlede detailomsætning steg fra januar til februar 2020, inden Covid-19 ramte Danmark. Det var særligt varegruppen ’beklædning’, som drev salget. På baggrund af krisen forventes der nu markante ændringer i forbrugsadfærden.

Før Covid-19 viste sit ansigt, steg den samlede detailomsætning fra januar til februar 2020 med 0,3 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Den største procentuelle stigning forekom i varegruppen ’beklædning mv.’, hvor omsætningen steg med 1,5 procent. Detailsalget i varegrupperne ’fødevarer og andre dagligvarer’ samt ’andre forbrugsvarer’ steg med henholdsvis 0,3 procent og 0,1 procent i februar.

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling, var detailsalget i februar 2020 5,6 procent højere end i februar 2019. Omsætningen i varegruppen ’fødevarer og andre dagligvarer’ steg med 5,8 procent, salget af ’beklædning mv.’ steg med 2,6 procent, mens detailsalget i varegruppen ’andre forbrugsvarer’ var 6,0 procent højere i februar 2020 end i februar 2019.

Sammenligner man det samlede detailsalg i december 2019 til februar 2020 med de foregående tre måneder, er detailsalget dog uændret.

Stigende interesse for nethandel

Tallene fra Danmarks Statistik viser ligeledes, at der er en stigende interesse for nethandel.

Muligheden for at købe forbrugsgoder via internettet udvider sig med raketfart, og forbrugerne har i høj grad har taget nethandel til sig. Tallene viser, at det særligt er lande som Danmark, Norge og Tyskland, der har oplevet en markant fremgang i omsætningen via nethandel.

Set i lyset af Covid-19 forventes der dog et markant fald i detailsalget fra marts måned samt en påvirkning af forbrugernes adfærd i forhold til køb af varer i henholdsvis butikker og på nettet.