På en parameter er forbrugertilliden steget, mens den på en anden er faldet. Det betyder, at forbrugertilliden i marts samlet set ligger på niveau med februar.

Forbrugertilliden for marts ligger på minus 5,0 og er dermed næsten uændret i forhold til februar, hvor den lå på minus 5,2, oplyser Danmarks Statistik.

Der har i løbet af marts måned været et fald i forbrugernes vurderinger af familiens og Danmarks nuværende situation samt deres forventninger til familiens økonomiske situation om et år.

Indikatoren ligger på 3,3 i marts, hvilket er det laveste niveau siden oktober 2020, hvor den var 3,1, og familiernes egen økonomiske situation vurderes stadigvæk bedre i dag end for et år siden.

Og forventningen om, at familiernes økonomiske situation er bedre om et år end i dag fortsætter også. Indikatoren herfor ligger på 11,7 i marts, hvilket er niveauet for gennemsnittet over de sidste seks måneder.

Købelysten er også ved at vende tilbage til de danske forbrugere, om end de fortsat vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe sig større forbrugsgoder i øjeblikket. Siden februar er indikatoren herfor faldet og ligger nu på minus 2,8. Det er højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, der har ligget på minus 5,9.

 

Danmarks økonomiske situation ser ikke god ud – mener forbrugerne

Forbrugerne vurderer stadigvæk, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 35,6 og er dermed faldet for fjerde måned i træk.

Det negative syn på dansk økonomi vil fortsætte. Ifølge Danmarks Statistik forventer forbrugerne, at Danmarks økonomiske situation vil være dårligere, end den er i dag. Indikatoren herfor er dog steget siden februar og ligger nu på minus 1,7.

De to udviklinger modsvarer hinanden, hvilket altså samlet set giver en uændret forbrugertillid.

Foto: Unsplash