Mange udlejere har hjulpet en række butikker med henstand og rabatter under coronakrisen, viser en ny rundspørge hos ejendomsejere og ejendomsadministratorer.

 Siden regeringens nedlukning af Danmark har mange forretninger været enten pålagt eller frivilligt valgt at lukke for at mindske smittefaren, og som følge heraf har en del butikker følt sig pressede på likviditeten.

Dog hjælpes en stor del af de danske butikker på vej af deres udlejere. Det viser en ny rundspørge foretaget af erhvervsorganisationen EjendomDanmark, der har talt med ”nogle af landets største administratorer og ejendomsejere.”

To ud af tre, 63,7 procent svarende til 1067 butiks- og restaurationslejere, har efter en dialog med udlejer fået henstand på huslejen, huslejerabat eller en tredje løsning, lyder resultatet af rundspørgen, der viser, at 1674 butiks- og restaurationslejere har været i dialog med udlejer.

”Henstand og rabatter skal ses i lyset af de statslige hjælpepakker, der dækker faste omkostninger for mange butikker,” udtaler adm. direktør i EjendomDanmark, Jannick Nytoft, i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Hjælpen rammer dog ikke nødvendigvis helt plet for alle virksomheder, og derfor er det positivt og konstruktivt, at så mange udlejere har fundet gode, lokale løsninger med deres erhvervslejere.”

 

Opfordrer til dialog

Det er erhvervsorganisationens opfordring, at erhvervslejere med økonomiske udfordringer går i dialog med deres udlejer for at finde en fælles løsning. 95 procent af rundspørgens adspurgte har allerede været i dialog med deres butiks- og resturationslejere.

”Hvis man ønsker at hjælpe sin gode lejer gennem hele krisen, så er der også en pointe i, at man så hjælper til, når hjælpepakkerne ikke nåede frem til månedsskiftet,” udtaler Jannick Nytoft og fortsætter:

”Men det er også klart, at udlejerne selv har nogle hårde, økonomiske forpligtelser til for eksempel den finansielle sektor og ejendomsskatter – og der er et ansvar for deres egne medarbejdere. Det ændrer dog ikke på, at vi som samfund kommer længst ved, at alle – både erhvervslejer og udlejer – søger løsninger og dialog.”

Undersøgelsen fra EjendomDanmark er gennemført som spørgeskema til 42 af landets største ejendomsejere og administratorer af fast ejendom i perioden mellem den 6. til den 14. april 2020. 21 ejendomsejere og administratorer har svaret på undersøgelsen, og disse ejer eller administrerer til sammen 2571 butiks- og restaurantlejemål.