Danmark ligger i den kedelige top af OECD-lande, hvis virksomheder er mest udsatte for den ulovlige handel med kopivarer. Ifølge en ny rapport fra OECD og den europæiske varemærkemyndighed EUIPO er der på verdensplan ikke sket en forbedring sammenlignet med 2013.

Tøj, sko, elektronik, legetøj og kosmetik. Ulovlig handel med kopivarer er fortsat et massivt problem på trods af omfattende indsatser mod at komme problematikken til livs.

”Der er ingen tvivl om, at handlen med ulovlige kopivarer stadig udgør et massivt problem og er et direkte angreb på lovlydige virksomheder, danske arbejdspladser og forbrugersikkerheden,” siger Barbara Suhr Jessen, sektionschef i Patent- og Varemærkestyrelsen, om det fortsat store problem.

Ifølge en ny rapport fra 2021 under navnet Global Trade in Fakes, der er udarbejdet af OECD og den europæiske varemærkemyndighed EUIPO, udgør handlen med kopivarer i dag op til 2,5 procent af den samlede verdenshandel – et tal, der på trods af et fald i 2016 stadigvæk er på niveau med opgørelsen fra 2013.

Samtidig estimeres det, at den samlede import af kopivarer til EU i dag udgør helt op til 5,8 procent svarende til 119 mia. euro om året.

”Det er fortsat alarmerende store tal, som gør indtryk,” siger Barbara Suhr Jessen, der koordinerer samarbejdet i Danmark mellem 12 myndigheder om bekæmpelse af kopivarer.

 

De danske virksomheder er særligt udsatte

I undersøgelsens oversigt over told-tilbageholdelser af ulovlige kopivarer ligger Danmark på 6. pladsen over OECD-lande, hvis virksomheder er mest udsatte for kopi-kriminaliteten.

”Den omfattende handel med kopivarer er et globalt problem, som skal bekæmpes fra mange fronter. Det har store konsekvenser for de virksomheder, der investerer mange kræfter og ressourcer i at opbygge en succesfuld og legitim forretning. Derfor er det glædeligt, at det på EU-plan netop er besluttet at gøre bekæmpelsen af kopivarer til ét ud af 10 prioritetsområder til bekæmpelse af alvorlig og organiseret kriminalitet. Det må forventes at styrke bekæmpelsen af kopivarer i EU, ” siger Barbara Suhr Jessen.

Undersøgelsen bygger primært på data fra før pandemien. Den fremhæver dog, at den stigende nethandel under krisen har ført til en massiv stigning i udbuddet af ulovlige kopivarer på alle former for online platforme.

Ifølge tidligere rapporter fra EUIPO betyder den ulovlige handel, at 11 sektorer samlet set mister 4,2 procent af det direkte salg til Danmark svarende til 6,17 mia. kroner i tabt omsætning og knap 4000 tabte arbejdspladser.

Kopivarerne kan spores til en række forskellige markeder, men Kina er forsat den største eksportør af ulovlige kopivarer.

Foto: Pexels