Den tidligere Hummel-direktør, Søren Schriver, er blevet pålagt at betale sagsomkostninger for sagen om uberettiget bortvisning, selv om retssagen er trukket tilbage.

I februar 2017 blev Søren Schriver – efter 24 år i direktørstolen – bortvist fra Hummel efter en mistanke om forsøg på bedrageri. Anklager, som han afviste. I kølvandet på bortvisningen valgte den tidligere direktør at sagsøge Hummel for et millionbeløb, hvor han krævede erstatning for uberettiget fyring, men valgte kort tid efter at droppe erstatningssagen.

Nu pålægges det Søren Schriver, at han skal betale 200.000 kroner til Stadil-familien – en efterdønning på en sag, som ellers var blevet lagt på hylden.

Læs også: Tidligere Hummel-chef dropper erstatningssag 

I afgørelsen fra Sø- og Handelsretten, som blev afsagt fredag den 13. april, står der:

”Som sagen foreligger for retten må det imidlertid efter en helhedsbedømmelse lægges til grund, at sagsøger, der må betragtes som den tabende part, med sit sagsanlæg har påført sagsøgte ganske betydelige advokatomkostninger, som står i misforhold til den værdi, som sagsøger har betalt retsafgift af. På denne baggrund finder retten, at sagsomkostningerne efter et samlet skøn passende kan fastsættes til 200.000 kroner.”

Hummel-ejer Christian Stadil har givet en kommentar til sagen til Finans. Kommentaren vidner om klare forventninger til det aktuelle udkom:

”Vi har med tilfredshed noteret os, at retten direkte i sin afgørelse nævner, at Søren Schriver er den tabende part og som en konsekvens heraf skal betale det væsentlige omkostningsbeløb. Det var også vores klare forventning.”

Nu arbejder Søren Schriver både som konsulent og sidder desuden som bestyrelsesmedlem i flere virksomheder – senest som medejer og formand hos designvirksomheden Menu.

Kilde: Finans