Grebet om greenwashing strammes yderligere: Fremover kan det medføre en politianmeldelse fra Forbrugerombudsmanden, hvis en virksomhed bryder reglerne for grøn markedsføring.

Virksomheder, der i fremtiden overtræder markedsføringsloven, må i højere grad forvente at blive politianmeldt. Sådan lød det fra Forbrugerombudsmanden i december 2022. “Sørg for at have styr på de krav, der stilles, når virksomheden ønsker at kommunikere de grønne budskaber,” var udmeldingen.

Stramningerne kommer som en naturlig forlængelse af den efterhånden allestedsnærværende grønne markedsføring. Men med stødt stigende grøn markedsføring kommer der også flere klager på Forbrugerombudsmandens bord. I 2019 modtog Forbrugerombudsmanden 19 klager, mens antallet af klager i 2022 landende på cirka 60.

Fra bøde til politianmeldelse

Udmeldingen fra Forbrugerombudsmanden om, at virksomhederne fremover må forvente at blive politianmeldt for overtrædelse af vildledningsreglerne i markedsføringsloven, når vildledningen vedrører grøn markedsføring, må tages som et udtryk for, at Forbrugerombudsmanden mener, at virksomhederne bør have styr på reglerne i 2023.

Der findes i dag flere løsninger, når der sker overtrædelser af markedsføringsloven. I den milde ende af skalaen finder man indskærpelser, hvor Forbrugerombudsmanden gør opmærksom på, hvordan virksomhedens markedsføring er i konflikt med loven. Derefter forventes virksomheden at rette ind.

Hvis retningslinjerne stadig ikke følges, vil det typisk blive betragtet som en skærpende omstændighed. Det er her, at bødehæftet findes frem. Der findes en fast bødeudregningsmodel for overtrædelser af markedsføringsloven. Hvis en virksomhed allerede har fået en indskærpning og stadig ikke har rettet ind, vil der blive tale om en bødestørrelse, som fastsættes efter beregningen for ‘forhøjet bødeniveau’. Men brud på reglerne kan også medføre en politianmeldelse.

I perioden 2022-2025 er der afsat ekstra miollioner kroner årligt til styrkelse af Forbrugerombudsmandens tilsyn med virksomhedernes grønne markedsføring.

Foto: Unsplash