Få et overblik over Copenhagen Fashion Weeks formål og finansiering og se regnskabstallene for de seneste tre år, hvor 2017 var præget af økonomiske udfordringer med et årsresultat i minus.


I en artikelserie giver TØJ det komplette overblik over den danske modebranches foreninger, fonde og organisationer ved at sætte fokus på deres virke og økonomiske performance. Artiklerne tager udgangspunkt i fakta om foreningerne samt regnskaber for de seneste tre år (2015, 2016 og 2017).


Navn: Copenhagen Fashion Week ApS

Topledelse: Camilla Frank, direktør (fratræder efter modeugen i august 2018)

Etableringsår: 2005

Formål:
Selskabets formål er at forestå udvikling og gennemførelse af Copenhagen Fashion Week i samarbejde med modebranchens øvrige aktører. Målet er at styrke Københavns position som modemetropol gennem tiltrækning af de stærkeste mærker fra Norden, som udstillere og modeshowaktører, samt at få flest muligt kvalitative medier og særligt indkøbere fra udlandet til hovedstaden. Copenhagen Fashion Week står yderligere bag den kulturelle og folkelige del af modeugen.

Finansiering:
Hovedparten af indtægterne har i 2017 været baseret på sponsorater, hertil kommer modevirksomhedernes brugerbetaling for deltagelse i det officielle modeugeprogram samt et tilskud fra Københavns Kommune til den folkelige del af modeugens program. Organisationen er non-profit. 40 procent af finansieringen kommer fra det offentlige, mens 60 procent kommer fra kommercielle aktører.

Organisation:
Copenhagen Fashion Week ApS er startet af Danish Fashion Institute A/S (nu: Danish Fashion Agenda), som er ejet af Den erhvervsdrivende Fond Design Society. Fra den 1. januar 2018 er Copenhagen Fashion Week blevet en selvstændig virksomhed under Design Society. Fra udgangen af maj 2018 får de egen bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Niels Eskildsen
  • Jacob Kampp Berliner
  • Jens Obel Jørgensen
  • Thomas Klausen
  • Nikolai Bo Klausen
  • Mette Harrestrup
  • Michael Christiansen
  • Nikolaj Reffstrup

 


Fra plus til minus
I det nyeste regnskab for Copenhagen Fashion Week, gældende for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2017, opnåede selskabet en bruttofortjeneste på 3,8 mio. kroner mod 3,1 mio. kroner i 2016.

Årets resultat kunne dog ikke følge med stigningen i bruttofortjenesten, og Copenhagen Fashion Week kom ud af 2017 med et underskud på 216 t. kroner sammenlignet med et overskud i 2016 på 138 t. kroner.

I regnskabet fremgår det, at selskabet gennem 2017 har været udfordret på de økonomiske betingelser for eventet. Inden udgangen af 2017 lykkedes det dog – for første gang gennem mange sæsoner – at få en ny strategisk hovedpartner i form af onlinebutikken Boozt. Samarbejdet betyder dog ikke, at økonomien er sikret, og der vil derfor fortsat blive arbejdet på at sikre samarbejder med andre kommercielle aktører og i særdeleshed yderligere støtte fra det offentlige.

Udfordringerne i økonomien har blandt andet betydet en ny sammensætning af medarbejderstaben: Hovedparten var før fastansatte, men er nu projektansatte/timelønnede. Derudover er der foretaget en reduktion i antallet af ledere.

Personaleomkostningerne steg fra 2,9 mio. kroner i 2016 til 4,1 mio. kroner i 2017. Det skyldes blandt andet, at der i 2017 var ni fuldtidsansatte i gennemsnit mod fem i 2016.

Copenhagen Fashion Week: Nøgletal siden 2015

i 1.000 kr.  2017 2016 2015
Bruttofortjeneste 3.861 3.114 2.183
Driftsresultat -241 196
Årets resultat -216 138 87
Egenkapital 145 361 223


Artikelserien kommer omkring følgende foreninger, fonde og organisationer: Design Society, Copenhagen Fashion Week, Danish Fashion Institute (nu: Global Fashion Agenda), Headstart Fashion, Wear, Dansk Mode & Textil (DM&T), Danish Network Association, Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster og Dansk Detail.

Alle foreninger får mulighed for at kommentere på regnskabernes udvikling.