2017 var præget af økonomiske udfordringer for Danish Fashion Institute, der for nyligt skiftede navn til Global Fashion Agenda. Se alle regnskabstallene for de seneste tre år her.


I en artikelserie giver TØJ det komplette overblik over den danske modebranches foreninger, fonde og organisationer ved at sætte fokus på deres virke og økonomiske performance. Artiklerne tager udgangspunkt i fakta om foreningerne samt regnskaber for de seneste tre år (2015, 2016 og 2017).


Navn: Danish Fashion Institute A/S (nyt navn fra den 22. maj 2018: Global Fashion Agenda)

Topledelse: Eva Kruse, direktør

Etableringsår: 2005

Formål:
Danish Fashion Institute er en netværksorganisation, der har til formål at forandre måden, vi tænker, designer og producerer mode på så det bliver mere bæredygtigt og med større samfundsansvar. Siden 2007 har Danish Fashion Institute arbejdet med bæredygtighed i projekter, og siden 2016 har bæredygtighed været selskabets primære fokus, cementeret med det årlige flagskibsprojekt: Copenhagen Fashion Summit.

Finansiering:
Selskabet er non-profit og støttes af Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet og strategiske partnere: Kering, H&M, Li&Fung, Target, Bestseller og SAC.

Detaljerne omkring flytningen af alle medlemmerne af DAFIs Netværk til DM&T i 2016 fremgår ikke af regnskaberne fra DAFI, men det er fremgået af pressemeddelelser, at DM&T tilbød at bidrage med 3 mio. kroner over tre år til DAFI og til Copenhagen Fashion Week.

Læs mere om sammenlægningen her

Som det fremgår af nedenstående tal, stiger bruttofortjenesten meget fra 2015 til 2016, blandt andet grundet beløbet fra DM&T. De 3 mio. kroner må antages at blive betalt en sidste gang i 2018, hvorefter DAFI må finde anden finansiering.

Organisation:
Danish Fashion Institute A/S er datterselskab af den Erhvervsdrivende Fond Design Society. Fra den 22. maj 2018 har Danish Fashion Institute ændret navn til Global Fashion Agenda.

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Niels Eskildsen
  • Jacob Kampp Berliner
  • Jens Obel Jørgensen
  • Thomas Klausen
  • Nikolai Bo Klausen
  • Mette Harrestrup
  • Michael Christiansen
  • Nikolaj Reffstrup

Selskabet har samme bestyrelse som Copenhagen Fashion Week.


Samlet overskud – men Copenhagen Fashion Summit i minus
I det nyeste regnskab fra Danish Fashion Institute, gældende i perioden fra den 1. januar til den 31. december 2017, steg bruttofortjenesten til 7,7 mio. kroner sammenlignet med 6,7 mio. kroner i 2016.  Årets resultat kunne dog ikke følge med og sluttede på 13 t. kroner mod 47 t. kroner i 2016.

Ifølge regnskabet kom Copenhagen Fashion Summit ud af 2017 med et underskud, hvilket ifølge ledelsesberetningen skyldes en afprøvning af en ny billetstruktur (by invitation only) og betydeligt højere prissætning. Det resulterede i en række nedskæringer og afskedigelse af medarbejdere.

For at imødekomme de økonomiske udfordringer er der derfor budgetteret mere konservativt i 2018, samtidig med at priserne og tilgængeligheden matcher markedet bedre.

I 2018 forventer selskabet et nulresultat, idet fokus er rettet mod at investere i etablering af Copenhagen Fashion Summit som et årligt event med nye tiltag, samt at få Global Fashion Agenda kørt i stilling og tiltrække flere strategiske partnere.

I 2017 blev der brugt flere penge på lønninger – i alt 7,5 mio. kroner på de 15 ansatte, hvor der i 2016 blev brugt 6,0 mio. kroner på 12 ansatte.

Danish Fashion Institute A/S: Nøgletal siden 2015

i 1.000 kr.  2017 2016 2015
Bruttofortjeneste 7.722 6.766 1.902
Driftsresultat -513 107 226
Årets resultat 13 47 222
Egenkapital 783 770 722

Artikelserien kommer omkring følgende foreninger, fonde og organisationer: Design Society, Copenhagen Fashion Week, Danish Fashion Institute (nu: Global Fashion Agenda), Headstart Fashion, Wear, Dansk Mode & Textil (DM&T), Danish Network Association, Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster og Dansk Detail.

Alle foreninger får mulighed for at kommentere på regnskabernes udvikling.