Hos brancheforeningen Dansk Detail, som har fokus på rådgivning af aktører i mode-, livsstils- og boligbranchen, har bundlinjen set rødt de seneste to år.


I en artikelserie giver TØJ det komplette overblik over den danske modebranches foreninger, fonde og organisationer ved at sætte fokus på deres virke og økonomiske performance. Artiklerne tager udgangspunkt i fakta om foreningerne samt regnskaber for de seneste tre år (2015, 2016 og 2017).


Navn: Dansk Detail

Topledelse: Jens Birkeholm, direktør

Etableringsår: 1964

Formål:
Dansk Detail ønsker at være mode-, livsstils- og boligbranchen foretrukne brancheforening. Foreningen tilbyder blandt andet sine medlemsvirksomheder juridisk rådgivning, en jobbørs og fordelsaftaler inden for områder som pension, forsikring og fragt. Derudover varetager og koordinerer Dansk Detail mode-, livsstils- og boligbranchens interesser over for politikere, myndigheder og medier.

Finansiering:
Dansk Detail er finansieret af kontingenter fra medlemsvirksomheder.

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Jørgen Rubæk Krebs, Skoringen med mere, formand
  • John Brødbæk, Mr. August, Helsingør, næstformand
  • Lis Bilde, Gardin-Lis, Randers
  • Jette Frisenhøj, Gazelle Garn, Aarhus
  • Sune Bjerno, Bjerno, Rungsted
  • Per Sloth, Sloth & Aaskov, Vejen
  • Signe K. Ulka, GrowingFeet & A Shoe Affair
  • Dan Jacobsen, Læderland, Roskilde

 


To år med minus
Hos Dansk Detail er bundlinjen gået fra plus i 2015, til minus i både 2016 og 2017.

I det nyeste regnskab, gældende for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2017, endte bruttofortjenesten på 3,42 mio. kroner – næsten på niveau med 2016-fortjenesten, som landede på 3,44 mio. kroner.

Resultatet før finansielle poster endte i 2017 med et underskud på 1 mio. kroner sammenlignet med et underskud på 655 t. kroner i 2016.

Dansk Detail afsluttede 2017 med et årsresultat på -326 t. kroner. Resultatet er således faldet med cirka en kvart million sammenlignet med årets resultat for 2016, der landede på -72 t. kroner.

I 2017 beskæftigede Dansk Detail i gennemsnit 6 medarbejdere, og personaleomkostningerne beløb sig til 4,3 mio. kroner.

Dansk Detail: Nøgletal siden 2015

i 1.000 kr.  2017 2016 2015
Bruttofortjeneste 3.421 3.444 4.013
Resultat før finansielle poster -1.022 -655 45
Årets resultat -326 -72 822
Egenkapital 13.683 14.009 14.081

Artikelserien kommer omkring følgende foreninger, fonde og organisationer: Design Society, Copenhagen Fashion Week, Danish Fashion Institute (nu: Global Fashion Agenda), Headstart Fashion, Wear, Dansk Mode & Textil (DM&T), Danish Network Association, Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster og Dansk Detail.

Alle foreninger får mulighed for at kommentere på regnskabernes udvikling.