Tekstilbranchens største forening, Dansk Mode & Textil (DM&T), har i de seneste fire år leveret et driftsunderskud på mere end 20 mio. kroner. Hvert år er foreningens underskud delvist blevet reddet af forrentning af fondsmidler, men bundlinjen ender hvert år i minus.


I en artikelserie giver TØJ det komplette overblik over den danske modebranches foreninger, fonde og organisationer ved at sætte fokus på deres virke og økonomiske performance. Artiklerne tager udgangspunkt i fakta om foreningerne samt regnskaber for de seneste tre år (2015, 2016 og 2017).


Navn: Dansk Mode & Textil (DM&T)

Topledelse: Thomas Klausen, adm. direktør, og Jan Knudsen Zacho, økonomidirektør.

Etableringsår: 1895

Formål:
Foreningens formål er på tværs af tekstil- og beklædningsbranchen gennem organisatorisk fællesskab at virke for medlemmernes nationale og internationale interesser, herunder at styrke deres konkurrenceevne, produktivitet og omdømme. DM&T tilbyder rådgivning inden for HR-jura, handelsjura, CSR, teknik og miljø, eksport, told og international handel, digitale udfordringer og trends.

Finansiering:
Foreningen finansieres af medlemskontingenter, hvor nettobidraget steg fra 14,5 mio. kroner i 2016 til 15,2 mio. kroner i 2017. Stigning antages at komme fra sammenlægning med andre organisationer, herunder Smykkebranchen.

Derudover modtager DM&T midler fra forskellige fonde (DA/LO, Kompetencefonde, Textilfonden mv.) og sin egen konfliktfond samt et årligt vederlag fra Bella Centret. Indtægter genereres også via. konsulentvederlag, informationsformidling, udlejning af lokaler, skolernes betaling for adgang til trendstudie mv. Andre indtægter udgjorde således totalt set 3,3 mio. kr. i 2017 mod 2,8 mio. kr. i 2016.

Organisation:
DM&T er både en brancheforening og en arbejdsgiverforening og varetager derfor en del af overenskomstforhandlingerne i tekstilindustrien. Overenskomstmedlemmer udgjorde i 2017 151 medlemmer og andre servicemedlemmer 149. I 2017 indgik DM&T strategiske alliancer med Guldsmedebranchen og Sportsbranchen, hvorefter disse to foreningers medlemmer har adgang til ydelser hos DM&T.

Hos DM&T var der i 2017 20 medarbejdere fordelt på de to kontorer i Herning og København.

Bestyrelsesmedlemmer:


Underskuddet fortsætter
De sidste 15-20 år har DM&T leveret underskud hvert år. Ifølge adm. direktør Thomas Klausen er dette et bevidst valg. I 2015 udtalte han til TØJ, at foreningen ikke ser noget behov for at øge fondens midler og derfor bruger konfliktfondens afkast på at dække det årlige driftsunderskud hos foreningen. Dette valg af finansiering sikrer billigere medlemskab for virksomhederne.

I foreningens nyeste regnskab, gældende i perioden fra den 1. januar til den 31. december 2017, var der igen underskud på bundlinjen. DM&T sluttede 2017 af med et årsresultat efter skat på -2,6 mio. kroner mod et årsresultat efter skat på -4,4 mio. kroner i 2016. I regnskabet fremgår det, at årets resultat er i overensstemmelse med det forventede.

Driftsresultatet, altså resultat før renter fra fondsmidler, endte dog i et endnu større underskud. I 2015 og 2016 lå driftsresultatet på mere end -5,5 mio. kroner, mens driftsresultatet endte med -4,3 mio. kroner i 2017.

For at dække dele af underskuddet henter DM&T hvert år penge fra sin egen konfliktfond. Pengene i konfliktfonden stammer fra medlemmerne, og afkastet giver midler til drift af foreningen.

“Denne konfliktfonds formue investeres, og dette afkast kan bruges til at øge fondens formue eller til at hjælpe med til driften af organisationen. I vores tilfælde bruger vi den til at øge medlemstilbuddet til vores medlemmer, således vi kan yde dem den bedste branchespecifikke rådgivning og service som muligt,” lød det fra Thomas Klausen, da TØJ snakkede med den adm. direktør i 2015 om driftsunderskuddet.

Dansk Mode & Textil: Nøgletal siden 2015

(i 1.000 kr.) 2017 2016 2015
Driftsindtægter 18.481 17.266 16.071
Driftsomkostninger 21.442 21.459 20.872
Resultat før renter (driftsresultat)  -4.379 -5.698 -5.896
Årets resultat -2.657 -4.427 -4.455
Egenkapital 47.458 45.687 45.659
Personaleomkostninger 15.653 15.336 14.515


Artikelserien kommer omkring følgende foreninger, fonde og organisationer: Design Society, Copenhagen Fashion Week, Danish Fashion Institute (nu: Global Fashion Agenda), Headstart Fashion, Wear, Dansk Mode & Textil (DM&T), Danish Network Association, Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster og Dansk Detail.

Alle foreninger får mulighed for at kommentere på regnskabernes udvikling. DM&T har ikke ønsket at kommentere foreningsportrættet.