Hos erhvervsfonden Headstart Fashion har de første to leveår budt på både overskud og røde tal på bundlinjen.


I en artikelserie giver TØJ det komplette overblik over den danske modebranches foreninger, fonde og organisationer ved at sætte fokus på deres virke og økonomiske performance. Artiklerne tager udgangspunkt i fakta om foreningerne samt regnskaber for de seneste tre år (2015, 2016 og 2017).


Navn: Den erhvervsdrivende fond – Headstart Fashion

Topledelse: Christian Chapelle, direktør

Etableringsår: 2016

Formål:
Fonden har til formål, gennem bidrag og udvikling, at styrke og positionere dansk mode igennem forretningsudvikling, events, markedsføring, PR og formidling, herunder workshops, facilitering af netværk og partnerskaber, seminarer, konferencer samt gennem udlejning af kontorpladser. Headstart Fashion har primært fokus på at gøre Region Midtjylland til Danmarks nye kraftcenter for mode og skal samtidig være et knudepunkt, der binder modebranchen i regionen sammen og skaber relationer til resten af Danmark og udlandet.

Headstart Fashion House er et inkubationsmiljø for moderelaterede virksomheder og blev etableret i 2016. Udviklingsmiljøet er en demomodel for et modehus, hvor mindre modevirksomheder kan få glæde af netværket og de tilknyttede tilbud.

Finansiering:
Headstart Fashion er finansieret af midler fra Region Midtjylland, Aarhus Kommune samt fonde.

Organisation:
Headstart Fashion er et klyngeinitiativ i regi af More.Creative, som er Region Midtjylland og Kulturhovedstad Aarhus 2017s vækstinitiativ i de kreative erhverv.

Bestyrelsesmedlemmer:

Ifølge regnskabet for 2017 sker rekrutteringen til fondens bestyrelse med henblik på at sikre, at bestyrelsen repræsenterer et bredt spekter af de kompetencer, den skal råde over. Dette for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.


Første år med plus – andet år med minus
I sit første leveår – 2016 – endte Headstart Fashion med en bruttofortjeneste på 897 t. kroner. Fortjenesten steg en smule i 2017 og sluttede på 998 t. kroner. Årets resultat endte med et underskud på 110 t. kroner i 2017, mens resultatet i 2016 sluttede på den positive side med et overskud på 46 t. kroner.

Ifølge regnskabet for 2017 blev fondens midler brugt på at styrke og positionere dansk mode igennem forretningsudvikling, events med videre i henhold til fondens formål.

Fondens likvide beholdning var i 2017 på 0, mens den i 2016 lå på 446 t. kroner. I 2017 beskæftigede fonden to ansatte, hvor der i 2016 blot var en ansat medarbejder. Det fremgår yderligere i regnskabet, at fondens bestyrelse ikke betales honorar.

Headstart Fashion: Nøgletal siden 2016

i 1.000 kr.  2017                     2016                          
Bruttofortjeneste                    998 897
Driftsresultat -133 66
Årets resultat -110 46
Egenkapital 236 346


Artikelserien kommer omkring følgende foreninger, fonde og organisationer: Design Society, Copenhagen Fashion Week, Danish Fashion Institute (nu: Global Fashion Agenda), Headstart Fashion, Wear, Dansk Mode & Textil (DM&T), Danish Network Association, Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster og Dansk Detail.

Alle foreninger får mulighed for at kommentere på regnskabernes udvikling.