Hos Innovationsnetværket og fonden bag har de seneste år budt på små udsving – altid på den positive side af bundlinjen. Bliv klogere på fondens formål og de seneste års økonomiske performance. 


I en artikelserie giver TØJ det komplette overblik over den danske modebranches foreninger, fonde og organisationer ved at sætte fokus på deres virke og økonomiske performance. Artiklerne tager udgangspunkt i fakta om foreningerne samt regnskaber for de seneste tre år (2015, 2016 og 2017).


Navn: Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster (Den Erhversdrivende Fond Development Centre UMT)

Topledelse: Betina Simonsen, direktør

Etableringsår:
Fonden blev stiftet i 2002, mens Innovationsnetværket blev dannet i 2009.

I januar 2016 ændrede Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning navn til Lifestyle & Design Cluster. Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster har uændret forretningsområde og samme organisatoriske sammensætning som før.

Formål:
Fondens formål er at etablere og drive et udviklingscenter, der skal styrke den danske bolig- og beklædningsbranches udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Herigennem skal beskæftigelsen i branchen sikres.

Derudover har fonden til formål at skabe og formidle samarbejde mellem branchens virksomheder og uddannelses-, rådgivnings- og forskningsinstitutioner. Dermed skal den samlede mængde viden og kompetencer på bolig- og beklædningsområdet i Danmark styrkes.

Formålet skal opnås ved at iværksætte initiativer, indgå samarbejder med andre parter og yde støtte til projekter, som opfylder fondens formål. Fonden står for driften af Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster, som er defineret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser.

Finansiering:
Fonden finansieres blandt andet af Uddannelses- og forskningsministeriet.

Bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Viggo Mølholm, næstformand i BoConcept

Næstformænd:

 • Thomas Klausen, branchedirektør Dansk Mode & Textil
 • Flemming Larsen, branchedirektør Træ- og Møbelindustrien

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Jens-Peter Poulsen, adm. direktør Kvik
 • Ulla Didrichsen, regionsrådsmedlem Region Midtjylland
 • Jørgen Høegh, konsulent Teknologisk Institut
 • Michael Kvist, adm. direktør Kvist Møbler
 • Peter Hulweg Christiansen, adm. direktør Georg Jensen Damask
 • Nicolaj Reffstrup, adm. direktør Ganni
 • Christian Grosen Rasmussen, designdirektør Muuto
 • Anne-Louise Sommer, adm. direktør Designmuseum Danmark (forskerrepræsentant)
 • Jannie Andersen, forhandlingssekretær Industrigruppen Beklædning og Tekstil, 3F

Fastholder positive resultater
Gennem de seneste tre år har årets resultat svinget en smule op og ned hos fonden, der undgået røde tal og har opnået beskedne – men positive – resultater.

I det nyeste regnskab, gældende i perioden fra den 1. januar til den 31. december 2017, steg fondens bruttofortjeneste med godt 600 t. kroner og landede på 7,9 mio. kroner. I 2017 faldt driftsresultatet dog en smule og endte på 281 t. kroner sammenlignet med 320 t. kroner i 2016.

Også årets resultat oplevede et fald – fra 268 t. kroner i 2016 til 160 t. kroner i 2017.

Fonden har gennem flere år været part i en momssag. Skat har anlagt krav om tilbagebetaling af 1,3 mio. kroner, og har løbende foretaget modregning af det skyldige beløb i anden tilgodehavende moms. Sagen er indbragt for Landsskatteretten.

I 2017 beskæftigede fonden i gennemsnit 10 medarbejdere, mens det gennemsnitlige medarbejderantal lød på 7 i 2016.

Den Erhversdrivende Fond Development Centre UMT: Nøgletal siden 2015

i 1.000 kr.  2017 2016 2015
Bruttofortjeneste 7.987 7.434 6.248
Driftsresultat 281 320 113
Årets resultat 160 268 68
Egenkapital 2.283 2.122 1.853

Artikelserien kommer omkring følgende foreninger, fonde og organisationer: Design Society, Copenhagen Fashion Week, Danish Fashion Institute (nu: Global Fashion Agenda), Headstart Fashion, Wear, Dansk Mode & Textil (DM&T), Danish Network Association, Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster og Dansk Detail.

Alle foreninger får mulighed for at kommentere på regnskabernes udvikling.