Hos brancheorganisationen Wear, der tilbyder juridisk og faglig sparring, har de seneste tre år været præget af underskud på bundlinjen på trods af medlemstilgang. ”Det har været vigtigt for bestyrelsen, at kontingentet ikke skulle stige til et højere niveau som andre foreninger, men derimod have øget fokusering på medlemstilgang,” forklarer direktør Nikolai Klausen til TØJ.


I en artikelserie giver TØJ det komplette overblik over den danske modebranches foreninger, fonde og organisationer ved at sætte fokus på deres virke og økonomiske performance. Artiklerne tager udgangspunkt i fakta om foreningerne samt regnskaber for de seneste tre år (2015, 2016 og 2017).


Navn: Wear – The Danish Textile Organization

Topledelse: Nikolai Klausen, direktør

Etableringsår:
1888 – har undergået forskellige navneskift og fik i 2012 sit nuværende navn, Wear.

Formål:
Wear tilbyder rådgivning til kommerciel og international succes inden for modebranchen. Rådgivningen er både af juridisk og faglig karakter. Derudover tilbyder Wear forskellige rabataftaler til sine medlemmer samt netværksarrangementer.

Finansiering:
Organisationen finansieres for medlemskontingenter. De senest tre år har der ligeledes været indgået en sponsoraftale med DHL.

Organisation:
Wear samarbejder med Dansk Erhverv – en af Danmarks største erhvervsorganisationer inden for driftsrelateret virksomhedsrådgivning og politisk interessevaretagelse. Det betyder, at Wears medlemmer har adgang til mere end 230 rådgivere samt et bredt udvalg af brancherelevante kurser, arrangementer og analyser.

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Vagn Kirkelund, bestyrelsesformand, Salling Group
 • Jacob Valdemar, Vald Agency
 • Lise Leonhard Hjorth, Inq
 • Ole I Gongini-Jensen, Barbara I Gongini
 • Mikael Laage-Petersen, Holger Petersen Holding
 • Ulrik Pedersen, iværksætter
 • Andreas Dam, Daman
 • Andreas Von Den Heide, Les Deux
 • Peter Niebuhr, Suit (Allsize Group)
  __

Rød bundlinje præger regnskaber
Siden etableringen i 1888 har Wear haft flere navne alt efter dens funktion og branchens udvikling gennem mere end et århundrede. Etableringen af partnerskabet med erhvervsorganisationen og arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv i 2012 gav anledning til endnu et navneskifte, som organisationen går under i dag – nemlig Wear.

Ifølge direktør Nikolai Klausen har Wear haft en medlemsfremgang på 100 procent siden 2015. Wear har i dag 39 medlemmer og der forventes at være 45 medlemmer ved udgangen af 2018. Medlemmerne tæller et miks af store som mindre aktører i den danske modebranche såsom Bestseller, Ecco, Salling Group (Dansk Supermarked), Henrik Vibskov, Second Female, LeFix og Masai.

I brancheorganisationens nyeste regnskab, gældende i perioden fra den 1. januar til den 31. december 2017, endte bruttoresultatet på 3 t. kroner. Det er et fald på cirka 15 t. kroner sammenlignet med 2016, hvor resultatet sluttede på 18 t. kroner.

Årets resultat faldt ligeledes i 2017 – fra et underskud i 2016 på 13 t. kroner, til et forstørret underskud i 2017 på 38 t. kroner. Årets resultat er dog væsentligt forbedret sammenlignet med 2015, hvor det endte i et minus på 58 t. kroner.

”De økonomiske resultater er klart utilfredsstillende. Derfor blev der i 2015 udarbejdet en klar strategi om at øge medlemsantallet fremfor at sætte medlemskontingentet op. Vi har arbejdet målrettet på en øget synlighed blandt vores medlemmer samt i pressen. Der har været fokus på værdiskabende ydelser for medlemmerne samt skarpe holdninger i pressen,” forklarer Nikolai Klausen til TØJ.

Grundet den positive medlemstilgang de senest år, forventes der overskud i 2018. Inden sommerferien 2018 vil Wear ligeledes gå i luften med en ny og forbedret hjemmeside, som vil være til gavn for nuværende og kommende medlemmerne.


Wear: Nøgletal siden 2015

i 1.000 kr.  2017 2016 2015
Bruttoresultat 3 18 -9
Årets resultat -38 -13 -58
Egenkapital 324 362 376


Artikelserien kommer omkring følgende foreninger, fonde og organisationer: Design Society, Copenhagen Fashion Week, Danish Fashion Institute (nu: Global Fashion Agenda), Headstart Fashion, Wear, Dansk Mode & Textil (DM&T), Danish Network Association, Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster og Dansk Detail.

Alle foreninger får mulighed for at kommentere på regnskabernes udvikling.