Hvor står det klassiske shoppingcenter anno 2023? TØJ har talt med Jesper Faurholdt, CEO hos Danske Shoppingcentre, der forklarer, at de danske centre i kølvandet på corona er blevet et rum, hvor forbrugerne søger både forbindelser, fællesskab og oplevelser.

Når danskerne sætter fod i et shoppingcenter, handler det om mere end bare indkøb. Det handler om oplevelser, fornøjelser og en måde at være sammen på.

Det forklarer Jesper Faurholdt, der er CEO hos Dansk Shoppingcentre, som ejer 17 shoppingcentre fordelt rundt om i Danmark. Overfor TØJ gør han status på den danske shoppingkultur og understreger, at shoppingcentrene i dag skal satse på mere end bare transaktion.

Netop opfattelsen af centret som et opholdssted bliver fremhævet af Jesper Faurholdt som central for rigtig mange, Shoppingcentre handler i dag ikke kun om at købe en vare, men om forbrug og aktivitet generelt. Selvom dagligvarer er en markant del af årsagen til, at danskerne fortsat opsøger shoppingcentre, så er det også vigtigt at fokusere på, hvordan centrene i dag tilbyder andre elementer, som gør dem til deciderede opholdssteder.

“Vi ser, at tilføjelsen af et træningscenter, for eksempel, kan tiltrække flere besøgende hvert år. Det handler om at skabe et flow i centret, så der ikke kun fokuseres på at lave transaktioner. Vi vil gerne skabe en atmosfære, hvor folk har lyst til at opholde sig – ikke kun for at handle, men for at mødes og slappe af med venner, tage en kop kaffe eller beskæftige sig med andre aktiviteter. At det så betyder, at dagligvarebutikkerne også drager nytte af aktivitet i centret, er jo godt – det er der, hvor vi spiller hinanden gode,” siger han og fortsætter:

“Shopping handler meget om oplevelser. Det vil sige, at der lægges vægt på at skabe noget, der er relevant og giver viden. Vi arbejder med forskellige projekter, som for eksempel medborgerhuse og centerskoler. Vi prøver at bringe noget ind, der også har en værdi og understøtter det overordnede formål. Vi kigger også på, hvordan vi bedst kan tjene vores kunder,” forklarer Jesper Faurholdt.

Tredje steder
Efter corona er forbrugerne igen mere tilbøjelige til at opsøge lokale indkøbssteder for at være offline og forbundet med andre mennesker – ofte gennem såkaldte ’tredje steder’. Sociologen Ray Oldenburg udviklede ’tredje steds’-teorien for at beskrive betydningen af rummet mellem hjemmet (første sted) og arbejdspladsen (andet sted). ’Tredje steder’ kan blandt andet være kaffebarer, offentlige parker og biblioteker.

I de år, hvor pandemien kulminerede, beslaglagde mange byer parkeringspladser og gader for at skabe flere udendørs offentlige rum, men da verden i vid udstrækning er vendt tilbage til normal indendørsaktivitet, er mange shoppingcentre og butikker også begyndt at fungere som ’tredje steder’. Disse steder tilbyder ikke kun varer, men også en oplevelse, et sted at være og en mulighed for at skabe forbindelse til andre.

Med den stigende digitalisering af vores hverdag er behovet for fysiske mødesteder blevet endnu mere presserende. Folk søger efter steder, hvor de kan tage en pause fra skærmene og genopdage glæden ved personlig interaktion. Shoppingcentre er – med deres brede vifte af butikker og faciliteter – ideelt placeret til at opfylde dette behov. De kan tilbyde en kombination af shopping, underholdning og social interaktion, hvilket gør dem til perfekte ‘tredje steder’.

Foto: Unsplash