Omsætningen i detailbranchen falder endnu en gang – denne gang fra juli til august. Faldet afspejles i forbrugerforventningerne, som viser en nedgang i den aktuelle købelyst blandt danskerne. De har dog gladeligt kørt betalingskortet igennem, når det var tøj, sko med videre, der skulle i indkøbsnettet. 

For tredje måned i træk er detailomsætningen faldet. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Omsætningen i detailbranchen var 0,4 procent lavere i august end i juli 2021, når der er korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Dermed er der fald i detailomsætningen i alle sommermånederne.

Faldet i den samlede detailomsætning for august skyldes, at ‘andre forbrugsvarer’ er faldet med 1,8 procent. Dette kunne ikke opvejes af stigninger i varegrupperne ‘fødevarer og andre dagligvarer’ og ‘beklædning mv.’ på henholdsvis 0,5 og 2,8 procent. ‘Andre forbrugsvarer’ dækker blandt andet over internethandel, som kan være berørt, efter at restriktioner mod Covid-19 er ophævet. Faldet afspejles også i forbrugerforventningerne, som viser en nedgang i den aktuelle købelyst blandt danskerne.

Ifølge Danmarks Statistisk er detailsalget dog på et fortsat højt niveau, da faldet kommer efter store stigninger i foråret, hvor butikkerne kunne genåbne efter nedlukningen på grund af Covid-19.

Detailomsætningen for august 2021 var 4 procent højere end i samme måned 2020, hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling. Varegruppen ‘beklædning mv.’ oplevede den største stigning på 27,3 procent i august 2021 i forhold til samme måned sidste år.

 

En god sommerhandel i 2021

Den gennemsnitlige detailhandel for sommermånederne juni-august 2021 lå på indeks 116,6 korrigeret for prisudvikling. Det er 5,2 indekspoint højere end samme periode i 2020 og 10,7 point højere end samme periode i 2019.

Detailhandlen lå dermed markant højere i sommeren 2021 end før Covid-19. Varegruppen ‘beklædning mv.’ oplevede også her den største stigning og var 21,2 procent højere i sommeren 2021 end i sommeren 2019.