Omsætningen i detailbranchen oplever en lille nedgang fra juni til juli. Nedgangen skyldes ifølge Danmarks Statistik, at internethandlen har oplevet et lille fald.

Efter en stigende detailomsætning i foråret er forbrugernes stærke købetrang dæmpet en smule. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der forklarer det lille fald med, at forbrugerforventningerne i august viser en nedgang i den aktuelle købelyst blandt danskerne.

Omsætningen i detailbranchen var 0,1 procent lavere i juli end i juni 2021, når der er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Detailomsætningen i juli var dog fortsat på et højt niveau – både i forhold til niveauet før krisen, men også i forhold til tidligere på året. I perioden maj-juli 2021 var detailsalget 2,6 procent højere end i perioden fra februar-april 2021.

Detailsalget i juli 2021 ligger også højere end detailsalget i juli 2020: 4,8 procent højere. Igen var det kategorien ‘beklædning mv.’, der oplevede den største stigning på 29,6 procent i juli 2021 i forhold til samme måned sidste år.

 

Internethandlen ramt af ophævede restriktioner

Faldet i detailsalget fra juli til juli skyldes, at faldet af salget i kategorien ‘andre forbrugsgoder’ på 0,7 procent ikke kunne opvejes af stigninger i salget af andre varegrupper.

Kategorien ‘andre forbrugsvarer’ dækker blandt andet over internethandel, som kan være berørt af ophævelsen af restriktioner mod Covid-19, skriver Danmarks Statistik.

Foto: Unsplash