Stabile regnskaber med overskud i den danske detailbranche springer i øjnene i en analyse foretaget af Deloitte. Både kompensationspakker, omkostningsreduktioner og indførslen af nye digitale værktøjer har banet vejen for overskuddet.

Detailbranchen har de seneste år haft det hårdt på grund af coronapandemien og de dertilhørende nedlukninger, men noget tyder på, at flere virksomheder har været gode til at udnytte de digitale salgskanaler, samtidig med at de har formået at reducere deres omkostninger. Det viser årets modeanalyse fra Deloitte.

Nøgletallene i årets modeanalyse viser blandt andet, at det gennemsnitlige driftsresultat per ansat er steget med 245 procent, og at det i særlig grad er de små og mellemstore virksomheder, der har oplevet høje stigninger. Samtidig er andelen af virksomheder med overskud steget fra 66 til 76 procent, hvilket er den højeste andel målt over de seneste fem år.

Selv om man delvis kan finde succesen i detailhandlen i virksomhedernes evne til at udnytte digitale løsninger samt deres evne til at omkostningsreducere, er det også nødvendigt at se de positive regnskaber i lyset af kompensationsordningerne, som skal betales tilbage på et tidspunkt.

”Der er ingen tvivl om, at mode- og detailbutikkerne har været dygtige til at tilpasse og omstille sig de forgangne års omskiftelige forhold. Fysiske butikker har gennem flere perioder i 2020 og 2021 måttet tvangslukke, men det har særligt mindre og mellemstore detailbutikker kunnet udnytte til at omstille dele af forretningen til e-commerce-løsninger og på den måde holde omsætningen på fornuftigt niveau. Omvendt har nedlukningerne trods alt kunnet mærkes på omsætningen, og derfor er det en helt naturlig reaktion, at flere har strammet bæltet ind. Det positive resultat skyldes derfor i vid udstrækning snarrådig omkostningsreduktion, men også at kompensationsordningerne har kunnet dæmme op for den manglende omsætning,” siger brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte Morten Gade Steinmetz.

Fremtiden er usikker

På trods af fremgang går de danske modebutikker en usikker fremtid i møde, da en økonomisk opbremsning ser ud til at være nært forestående. Alene i maj steg inflationen ifølge Danmarks Statistik til 8,2 procent, hvilket præger danskernes rådighedsbeløb. Forbrugerne kommer dermed til at spænde bæltet ind, mens kravene til virksomhedernes bæredygtige strategier bliver skærpet. De erfaringer som de danske modebrands gjorde sig under pandemien, skal derfor blive en rettesnor for fremtidens digitale løsninger, der samtidigt favner den grønne omstilling.

“Mange vil have gavn af at fortsætte med den samme agile og omstillingsparate indstilling, vi så under pandemien. Vi går en tid i møde, hvor flere spår hård økonomisk opbremsning, og hvor virksomheder som Zalando blandt andet nedjusterer forventningerne kraftigt. Derfor tror jeg, det er vigtigt, at danske modehuse bruger erfaringerne fra de forgangne år og lader stærke samarbejder samt digitale løsninger præge den fremadrettede strategi. Desværre ser vi ofte, at virksomheder ikke bliver valgt til på baggrund af en skarp bæredygtig strategi, men omvendt risikerer man at blive valgt fra, hvis den ikke er i orden. Og det ser ud til, at forbrugerne faktisk gerne vil prioritere bæredygtighed – når de altså har råd,” siger Morten Gade Steinmetz.

Foto: Unsplash