Den samlede butiksleje for danske shoppingcentre er faldet med 20 procent siden juli 2019, og tomgangen ligger nu over 8 procent.

Antallet af tomme butikslokaler er rekordhøjt.

Både i landets storcentre og på byernes gadestrøg er der kommet flere tomme lejemål end for bare et år siden. Det viser en ny analyse fra Ejendom Danmark.

I juli 2020 lå tomgangen for landets shoppingcentre på 8,2 procent, mens det hos gadebutikkerne lå på 7,6 procent. Det er 1,3 procent mere end samme tid sidste år og betyder, at shoppingcentrenes tabte indtjening på leje er steget med næsten 20 procent. Det er særligt nedlukningen af landet, der har bidraget til den negative udvikling, og som nu giver udlejerne et usikkert efterår.

”Jeg er bange for, at vi kan stå overfor et efterår, hvor hjælpepakkerne er udløbet, men problemet er blevet, og butikkerne må lukke på stribe. Udviklingen i corona kan også spille ind på købelysten i de kommende måneder,” lyder det fra Jannick Nytoft, der er adm. direktør i Ejendom Danmark.

Analysen viser endvidere, at butikkerne har ophobet restancer og henstand for 2,5 mia. kroner, hvilket svarer til 10 procent af årets butiksleje i restance.

”Ejendomsbranchen har bidraget til at holde hånden under butikslivet, men vi kan desværre ikke hjælpe alle på langt sigt,” siger direktøren.

 

Stigende smittetryk øger risiko for flere tomme lokaler

Per Nyborg, der er adm. direktør for Institut for Centerplanlægning, følger udviklingen i landets storcentre nøje og vurderer, at centrene blandt andet lider under, at nogle butikskæder har valgt at reducere antallet af butikker som følge af Covid-19, mens andre butikker simpelthen er gået konkurs.

”Vi er for alvor spændt på, om der vil ske en yderligere reduktion i antallet af butikker i løbet af efteråret. En del butiksejere har klaret sig igennem med støtte via hjælpepakker. Når hjælpepakkerne ændres eller falder væk, er der en betydelig risiko for, at vi vil se flere butikslukninger,” siger Per Nyborg og peger på, at risikoen øges, i takt med at smittetrykket stiger.

Jannick Nytoft håber naturligvis, at centrene kommer tilbage på sporet, men mener også, at det vil kræve en omstilling fra shoppingcentrenes side.

”Centrene skal revurdere, om de har det rette miks til kunderne, og hvordan de bedst muligt får sat de kvadratmeter i spil, som ikke er i brug,” lyder det.

Foto: Pexels