Forbrugertilliden hos den danske befolkning har taget et lille hop opad. Dermed fortsætter den positive udvikling, der ligger lidt over gennemsnittet for de seneste seks måneder.  

Forbrugertilliden belyser den danske befolknings syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation. Ifølge nye tal fra Danmarks statistik ligger forbrugertillidsindikatoren på 10,6 i juni mod 9,3 i maj måned 2018.

Ud af de fem underliggende indikatorer, som forbrugertilliden beregnes på, er det indikatoren for Danmarks økonomiske situation i dag, der har bidraget mest til denne udvikling.

Forbrugerne vurderer i denne sammenhæng, at både familiens og Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden.

Læs også: Stadig stort potentiale i dansk e-handel

Indikatoren for familiens økonomiske situation ligger på 6,0 i juni og omtrent på gennemsnittet for det seneste halve år, som er 6,2. Indikatoren for Danmarks økonomi er 23,6, og er markant højere end gennemsnittet for det seneste halve år på 18,3.

Fremadrettet forventer de danske forbrugere, at både familiens og Danmarks økonomi yderligere forbedres om et år med indikatorer på henholdsvis 13,9 og 15,4.

Til trods for den positive situation i dag og positive udsigter vurderer forbrugerne til stadighed, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe sig forbrugsgoder lige nu. Indikatoren er minus 6,2, hvilket er det samme som gennemsnittet for det sidste halve år.

Arbejdsløsheden forventes at være faldet om et år, og indikatoren ligger på minus 11,1 med et gennemsnit for det seneste halve år på minus 10,4.


Udvikling i Forbrugertillidsindikatoren:

Læs mere på Danmarks Statistik her.