Den fysiske detailhandel trues, mens onlinehandlen vokser stødt, og det er noget, som Covid-19 blot har accelereret yderligere. Men betyder det, at vi skal sige farvel til den fysiske butik? New Retail Day 2020 giver dig værktøjer til at navigere i det ukendte farvand. 

Hvis digitalisering fyldte meget i detailbilledet i 2019, kan man godt sige, at det i 2020 er altoverskyggende.

2020 er nemlig året, hvor Covid-19 fik erhvervslivet til at gå i dvale, og hvor gadestrøg, butikker og stormagasiner pludseligt stod øde landet over. Den bratte opbremsning satte flere virksomheder i en vanskelig situation – særligt dem, der er afhængige af den fysiske handel og interaktion.

Flere forbrugere begyndte som følge heraf at handle online for at undgå for meget menneskelig kontakt, hvilket har strammet grebet yderligere om den fysiske detailhandel, der allerede inden Covid-19 havde et rekordhøjt antal tomme butikslokaler. Antallet var så højt, at den sidste fysiske butik i Danmark ville lukke i 2036, hvis den nuværende udvikling fremskrives matematisk.

Så hvordan kan de fysiske butikker fastholde deres position, og hvad kan de gøre for at overleve i den verden, som vi lever i i dag?

Det er blot ét af de spørgsmål, som heldagskonferencen New Retail Day 2020 vil sætte under luppen.

Du kan blandt andre høre den adm. direktør hos ICP, Per Nyborg, fortælle om den fysiske detailhandels muligheder, og hvordan man bedst muligt sikrer sig en plads på et marked, som i høj grad udfordres.

Konferencen vil ligeledes bidrage med viden og konkrete værktøjer til at navigere i den voksende onlinehandel gennem foredrag med blandt andre Peter G Jørgensen, Chief Marketing Officer hos modeportalen Boozt.

Udover foredrag om den fysiske og digitale detailhandel vil der komme fokus på den forandrede forbrugeradfærd, og hvordan man bedst håndterer den strategisk.

Her vil Jens Thrane Møller, adm. direktør hos Marketsquare, give indblik i danskernes forbrugeradfærd gennem spritnye undersøgelser.

Derudover vil trendforsker og ejer af pej gruppen, Louise Byg Kongsholm, præsentere livsfasemodellem, som er en alternativ og kvalitativ segmenteringsmodel. Her er grundtanken, at den menneskelige udvikling opfattes som en proces, der opdeles i en række faser, og at det er overgangene mellem faserne, der er den udløsende faktor for forbrug.

New Retail Day 2020 afvikles i Aarhus og København henholdsvis den 6. og 8. oktober 2020 fra klokken 8.00 til 16.00. Der sørges for fuld forplejning og drikke hele dagen.

Læs mere om New Retail Day her.

Foto: Unsplash