Rabens Saloner går nye veje

Designvirksomheden Rabens Saloner lancerer onlineunivers og et nyt visuelt udtryk.

For første gang nogensinde, kan man nu købe Rabens Saloners varer online. Ifølge en pressemeddelelse, udsendt af Rabens Saloner, er webuniverset en udvidelse de fysiske butikker og deres udtryk. Brandet, som er af Birgitte Raben, håber, at essensen fra de fysiske butikker – med en drømmende energi, der formidler mødet mellem moderne design og traditionelt håndværk også vil karakterisere webuniverset.

For at sikre at udtrykket i det nye webunivers, og de allerede kendte fysiske butikker hos Rabens Saloner, stemmer overens, har modevirksomheden hyret den anerkendte københavnske designduo, LA Graphic Design, som består af Anne Strandfelt og Lizet Hee Olsen. De siger om det nye look:

”Logoet er en kombination af typografier forankret i moderne fonte såvel som romerske inskriptioner for at skabe balancen i den præcision og eklekticisme, Rabens Saloner symboliserer. Herigennem ærer vi også historien og den gamle visdom, forbundet med den håndværksmæssige udformning af materialer og farver, som er så unik og essentiel for Rabens Saloners DNA.”

Målet er, at webuniverset kan nå ud over det danske markeds grænser. Der vil, som i kædens fysiske butikker, være opmærksomhed på miljø og bæredygtighed i det nye onlineunivers.

Webshoppen blev lanceret den 4. september 2019.