Den samlede detailomsætning er steget med 0,5 procent fra december 2019 til januar 2020. Salget drives af varegruppen ’andre forbrugsvarer’, mens salget af beklædning er faldende.

Efter fald i det samlede detailsalg i både november og december 2019 oplever den samlede detailomsætning en lille stigning på 0,5 procent fra december 2019 til januar 2020. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Stigningen er drevet af varegruppen ’andre forbrugsvarer’, som i perioden er steget med 1,2 procent. Denne varegruppe indeholder blandt andet al internethandel.

Men selv om det samlede detailsalg er steget med 0,5 procent, så er varegruppen ’beklædning mv.’ fortsat faldende. Helt nøjagtigt er ’beklædning mv.’ faldet med 0,4 procent fra december 2019 til januar 2020.

Sammenligner man det samlede detailsalg i januar 2020 med det samlede detailsalg i januar 2019, så er udfaldet positivt. Detailsalget i januar 2020 er nemlig 2,7 procent højere, end det var i den foregående januar måned. Kigger man på varegruppen ’beklædning mv.’, så er salget faldet med 3,1 procent fra januar 2019 til januar 2020.