En analyse foretaget af FDIH viser, at bæredygtighed deler vandene hos danskerne, når de skal vælge, hvilken netbutik de vil handle i. 

En ny analyse af FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel, viser, at bæredygtighed i e-handel som kriterium for at vælge netbutik deler danskerne i to lige store grupper.

I april 2019 blev 1.239 personer adspurgt om, hvor stor en betydning bæredygtighed har på deres valg af netbutik, og der var nærmest remis. 49 procent af personerne svarede, at bæredygtighed havde ”ingen betydning” eller ”lille betydning”, 46 procent svarede at det havde ”stor betydning” eller ”nogen betydning”, og de sidste få procenter havde ingen beslutning taget.

Bæredygtighed i e-handel er for halvdelen af forbrugerne, at produktet er produceret miljørigtigt og bæredygtigt. Hver tredje nævner emballage og begrænsning af transportemballage som det vigtigste, mens miljøvenlig levering og transport kun nævnes af hver tiende som det vigtigste ved bæredygtighed.

”Det er svært at påvirke forbrugernes valg af butik, når flest kunder lægger større vægt på produkterne end på butikken. Butikkernes bedste mulighed for at markere sig i debatten om bæredygtighed er at fokusere på mindre og genanvendelig transportemballage,” siger Niels Ralund, direktør i FDIH.

Kvinderne er i højere grad end mændende opmærksomme på bæredygtighed. Hele 50 procent af de adspurgte kvinder lægger vægt på bæredygtighed overfor 42 procent af mændene. Er man bosiddende i hovedstadsområdet tillægger man også bæredygtighed i e-handel større betydning end i andre regioner.