Stemningen blandt forbrugerne er kølig. Den samlede forbrugertillid falder markant i marts, og det er både Danmarks og forbrugernes egen økonomiske situation, der forventes dårligere. For første gang i næsten et år forventer forbrugerne desuden, at arbejdsløsheden vil stige om et år.

Tilliden blandt de danske forbrugere tog et lille dyk i februar, og den tendens fortsætter. Forbrugertilliden for marts måned falder nemlig til minus 14,4 og er dermed på det laveste niveau siden oktober 2008, hvor den lå på minus 16,6. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er dog lidt højere og ligger på minus 3,3.

Faldet i forbrugertilliden skyldes nedgang i fire af de fem indikatorer, der udgør den samlede forbrugertillidsindikator. Det er især forbrugernes forventning til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag, der er faldet markant og har bidraget mest til den store nedgang i forbrugertilliden.

Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra 23. februar til og med 20. marts 2022 og falder således sammen med invasionen af Ukraine.

Kilde: Danmarks Statistik
Vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation falder kraftigt

Forbrugerne vurderer, at familiens egen økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 5,7, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger højere på 0,9.

Danmarks økonomiske situation i dag vurderes dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 18,4, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 4,1.

Kilde: Danmarks Statistik
Forventningerne til den økonomiske situation er historisk lave

Forbrugerne forventer, at familiens økonomiske situation vil være betydelig ringere om et år end i dag. Indikatoren er for første gang negativ i perioden fra midten af 2007 og frem og ligger nu på minus 5,8.

Forbrugerne forventer desuden, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være meget dårligere end i dag. Indikatoren er faldet markant siden sidste måned, hvor den lå på 0,5, og ligger nu på minus 26,0. Det er det laveste niveau i perioden fra midten 2007 og frem. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 4,3.

For første gang i næsten et år forventer forbrugerne, at arbejdsløsheden vil stige om et år. Indikatoren ligger i marts på 7,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 4,0.

 

Foto: Unsplash